Individuele studietoeslag is bedoeld voor studenten die door een arbeidsbeperking het minimumloon niet kunnen verdienen. Het is een extra stimulans om een studie te volgen. Het afronden van een studie vergroot namelijk de kans op werk. Ook biedt de toeslag een compensatie omdat het met een arbeidsbeperking vaak moeilijker is om de studie te combineren met een bijbaantje.

De hoogte van de toeslag is € 1.571,-- per 6 maanden.  Aanvragen verloopt via Orionis Walcheren.

Om voor een toeslag in aanmerking te kunnen komen gelden de volgende voorwaarden:

  • Behoren tot de doelgroep voor ondersteuning bij de arbeidsinschakeling (artikel 7, eerste lid, onderdeel a Participatiewet)
  • Er is vastgesteld dat de aanvrager niet in staat is om het wettelijk minimumloon te verdienen maar dat er wel mogelijkheden voor arbeidsparticipatie zijn
  • 18 jaar of ouder zijn
  • Recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten
  • Niet meer vermogen hebben dan voor bijstand is toegestaan. Zie normenkaart.

Lees ook: Studietoeslag voor student met medische beperking overal € 300 per maand.