Tot 2019 konden jongeren zich via het Jongerenloket direct bij Orionis melden voor hulp bij werk, opleiding en inkomen (en eventueel een uitkering). Een afspraak maken was niet nodig.  Nu moeten jongeren zich zich digitaal melden via de website van Orionis. Daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek. Lukt het niet om je digitaal te melden, bel naar het Klant Contact Centrum (KCC) van Orionis tel. 0118432700 om een afspraak in te laten plannen. Heb je vragen of problemen? Neem gerust contact op met de  Sociale Cliëntenraad Walcheren.