Autoriteit persoonsgegevens over uitkering

•    Mag de sociale dienst naar mijn bezittingen en schulden vragen?
 
Ja, dat mag. U bent verplicht informatie aan de sociale dienst te geven over alles wat van belang is om een bijstandsuitkering te (blijven) krijgen. Als het nodig is, moet u ook bewijsstukken overleggen.
Inzicht in financiële situatie

Om te bepalen of u recht heeft op een bijstandsuitkering, moet de sociale dienst inzicht hebben in uw financiële situatie. Dat staat in de Wet werk en bijstand (Wwb nu Participatiewet). Daarom moet de sociale dienst naar uw inkomen en vermogen kijken. Uw vermogen is de waarde van uw bezittingen verminderd met de waarde van uw schulden.
Bezittingen

De Wwb maakt niet duidelijk wat er precies onder bezittingen wordt verstaan. De sociale dienst mag u daarom vragen stellen om vast te stellen welke bezittingen u heeft. De sociale dienst kan bijvoorbeeld vragen of u uw inboedel heeft verzekerd en zo ja, tegen welk bedrag. Een hoge inboedelverzekering kan immers wijzen op het bezit van waardevolle goederen.

Sociale Dienst en uw persoonlijke gegevens

De bevoegdheid om gegevens op te vragen is naar zijn aard begrensd; informatie die niet nodig is om te kunnen beslissen, mag niet worden opgevraagd. Cliënten hebben recht op inzage, correctie,en informatieverstrekking: wat wordt verzameld, waarom en wat er wordt doorgegeven.

Een sociale dienst (valt onder de wet Suwi, Participatiewet en Wet bescherming persoonsgegevens) mag niet zo maar alles vragen. Ze mogen alleen persoonsgegevens verzamelen die echt noodzakelijk zijn. Dat kan zijn om het recht op bijstand te bepalen en te kunnen ondersteunen bij het zoeken naar werk.

  • de naam, adres en leeftijd
  • de samenstelling van het huishouden
  • het inkomen en het vermogen
  • opleiding en werkervaring.

Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.
Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.
Hoe vaak komt identiteitsfraude voor?