In verband met de vakantieperiode is er geen spreekuur van 8 juli t/m 5 augustus

Vrijwilliger bij de SCW

Als vrijwilliger bij de SCW (lid) kom je op voor de belangen van cliënten van Orionis Walcheren. De Sociale Cliëntenraad Walcheren houdt een inloopspreekuur voor cliënten waar we hulp, informatie en advies geven. De SCW adviseert Orionis en gemeenten (raden en colleges) gevraagd en ongevraagd op het gebied van werk en inkomen.

Met cliënten wordt hier bedoeld:

Inwoners van Walcheren met een uitkering  of een voorziening (bijvoorbeeld beschut werk/loonkostensubsidie) vanuit de Participatiewet, de Ioaw, de Ioaz, of de Bbz, Anw, Nuggers en andere inwoners van Walcheren die in aanmerking komen voor een voorziening vanuit het armoedebeleid van de Walcherse gemeenten.

Wat we vragen:

  • De voorkeur gaat gezien onze huidige samenstelling op de eerste plaats uit naar kandidaten uit met name Veere en op de tweede plaats Vlissingen.
  • We hebben een fijn, behulpzaam team; collegialiteit, teamgerichtheid en behulpzaamheid zijn belangrijk.
  • Je kunt je eigen belangen opzijzetten en denken vanuit de belangen van cliënten van het Orionis in het algemeen.
  • Inwoner zijn van Walcheren. Graag in teamverband bezig zijn. Verantwoordelijkheidsgevoel hebben.
  • Je kunt integer omgaan met vertrouwelijke informatie.
  • Respect voor de gesprekspartners van de SCW en de bezoekers van het spreekuur. Je laat mensen in hun waarde, kunt je gelijkwaardig opstellen.
  • Niet politiek actief zijn.
  • Je bent zelf cliënt van Orionis of je bent ervaringsdeskundig (bijvoorbeeld op het gebied van arbeidshandicap, laaggeletterdheid).
  • Statushouders zijn van harte welkom om te reageren.
  • Er is een proefperiode. Om goed wederzijds kennis te maken voordat je formeel benoemd wordt.

Inzet: 3 tot 8 uur per week. Er is voor vrijwilligers met een uitkering via Orionis Walcheren een mogelijkheid voor vrijwilligerspremie. Daaraan zijn wel bepaalde voorwaarden verbonden.

Reageer op deze vacature via het vacatureformulier.

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com