Categorie: Nieuws en informatie

Gemeente Veere en gemeente Middelburg hebben besloten inwoners met een bijstandsuitkering zo snel mogelijk maar uiterlijk eind maart de energietoeslag over te maken van € 200,-. Dit doen de gemeenten vooruitlopend op de exacte richtlijnen en het totale toeslagenbedrag vanuit het Rijk. Het bedrag wordt aan de betreffende inwoners overgemaakt door Orionis Walcheren.
Voor Vlissingen moet de inspecteur artikel 12 eerst toestemming geven voor deze uitgave.

Andere inwoners met een minimum inkomen ontvangen de toeslag ook zo snel mogelijk. Voor deze inwoners wachten de gemeenten eerst de  kaders en toegewezen middelen van het Rijk af. Zo wordt duidelijk welke inwoners onder deze regeling vallen.

UPDATE: Vlissingen verstrekt de €200,- energietoeslag ook in maart!