Kom in actie bij geldzorgen

Doe de anonieme test via https://geldfit.nl/ en ontvang binnen 2 minuten een advies voor jouw persoonlijke situatie. Of bel gratis 0800-8115

Akkoord over cao werknemers met loonkostensubsidie

Werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen vallen vanaf 1 juli 2021 onder een cao, de ‘Cao Aan de Slag’. De onderhandelaars van Cedris en VNG kwamen dit gistermiddag met de vakbonden FNV en CNV overeen. De cao geldt voor werknemers met een dienstverband bij een publieke organisatie die is belast met de uitvoering van de Participatiewet. De cao met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023 gaat uit van een fulltime dienstverband van 37 uur per week en voorziet in een pensioenregeling bij PWRI.

Lees meer..

Iederin: Cao voor mensen in beschut werk: een kleine stap in de goede richting

Tips voor je contact en gesprek met Orionis

Bereid je goed voor op het gesprek

 • Neem een goede vriend, kennis of familielid die jou kan ondersteunen (vertrouwenspersoon) mee naar de gesprekken met de casemanager.
 • Schrijf alles op wat er wordt gezegd.
 • Je mag het (telefoon)gesprek opnemen. Let op: je mag de opnames niet verspreiden via internet, sociale media of op een andere manier.
 • Zeg geen dingen toe zonder na te denken.

Tips voor tijdens het gesprek

 • Vraag om toelichting. Wat is het doel van de plaatsing? Gaat het om een tegenprestatie, een participatieplaats of een ander traject?
  Stel vragen:
 • Waarom is dit de beste oplossing? Hoe lang gaat dit duren? Waarom is dit maatwerk?
 • Wordt er voldoende rekening gehouden met jouw persoonlijke omstandigheden? Denk aan gezondheid, duur werkloosheid, opleidingen en ervaringen.
 • Is het niet eigenlijk gewoon werk waar anderen wél voor betaald krijgen?
 • Kom je in aanmerking voor de bijverdienregeling of een premie? Krijg je een reiskostenvergoeding?
 • Krijg je recht op verlof/vakantie?
 • Krijg je gelegenheid om te solliciteren of moet dat in ‘eigen’ tijd?

Voordat je bezwaar aantekent

 • Vraag eerst om bedenktijd. Weiger niet meteen de beslissing van de gemeente, want dan kun je een straf opgelegd krijgen.
 • Vraag om het besluit op papier zodat je in bezwaar kunt gaan.
 • Ben je het niet eens met het aangeboden traject? Dan kun je actie ondernemen.
 • Maak bezwaar tegen de inhoud: waarom is het voorstel van de gemeente niet goed voor jou, gezien jouw omstandigheden?
 • Ga zo nodig onder protest aan het werk, terwijl je het bezwaar afwacht. De rechter toetst pas achteraf en dan moet er eerst bezwaar zijn ingediend!
 • Bezwaar maken kan bij elke stap als de gemeente zich niet aan de regels houdt.

 

Je privacy en je gegevens:

Je hebt recht op:

 • bekijken van je persoonsgegevens
 • bekijken van je klantdossier
 • om gegevens te laten wissen