Fouten berichtgeving zorgkosten Middelburg

Er staat een fout in het bericht op Omroep Zeeland over de bezuinigingen op de zorg in Middelburg. Wat er nu staat is niet alleen inhoudelijk incorrect "Tot nu toe hoefden alleen Middelburgers met een inkomen van 130 procent van het minimumloon die eigen bijdrage te betalen" 
De genoemde inkomensgrens klopt ook niet. Die inkomensgrens van 130% is waarschijnlijk overgenomen uit het persbericht van de gemeente Middelburg. Dat bericht klopt niet. Minima met een inkomen van maximaal de bijstandsnorm + €300,- hoeven tot nu toe geen eigen bijdrage te betalen.
De bijstandsnorm + €300,- is iets anders dan 130% van de bijstandsnorm.

Het wettelijk sociaal minimum is ook iets anders dan het minimumloon. Dat wettelijk sociaal minimum is 70% van het minimumloon.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren heeft eerder deze week een correctie gemeld bij Omroep Zeeland en bij de gemeente Middelburg en daarbij de artikelen genoemd uit de betreffende artikelen van de Middelburgse WMO/Jeugd Verordening en de beleidsregel bijzondere bijstand.
Voor de ontvangers maakt het echt uit of het 130% van de bijstandsnorm is of bijstand + €300,-; dat kan het verschil zijn tussen wel of niet de bijdrage moeten betalen.
 

Een voorbeeld: de bijstandsnorm voor gehuwden is op dit moment inclusief vakantiegeld: € 1.472,03

Inkomensgrens 130% van de bijstandnorm = 1913,63

Inkomensgrens bijstand + 300 : € 1.472,03 + 300 = 1.772,03

 

ARCHIEF Er zijn weer kerstpakketten van het Leger des Heils

ARCHIEF BERICHT

Deze kerstpakketten zijn bedoeld voor mensen met een uitkering van Orionis. Voor 2019 heeft het Leger des Heils maar een beperkt aantal kerstpakketten uit te delen.


Er is geen garantie dat een kerstpakket wordt toegekend. Indien een pakket wordt toegekend, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Datum, tijdstip en locatie zullen in de brief vermeld worden. De ononderbroken duur van de uitkering/gezinssamenstelling zijn o.a. factoren die bij de toewijzing een belangrijke rol spelen. Rekening wordt ook gehouden met het feit dat andere instanties eveneens kerstpakketten verstrekken. Uitgangspunt is dat er slechts 1 pakket per adres wordt verstrekt.

Het aanvraagformulier kan worden ingeleverd (volledig ingevuld, ondertekend + een kopie van de laatste uitkeringsspecificatie), uiterlijk vrijdag 8 november 2019, 15.30 uur op een van onderstaande adressen: 

- Vlissingen : Steunpunt hoek Paul Krugerstraat/Singel
(geopend maandag van 13.30-15.30 uur, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur) of deponeren in brievenbus;

- Middelburg : kledingwinkel, Het Zwin 1, Middelburg (dinsdag en donderdag van
09.30-13.00 uur) of deponeren in de brievenbus.

 

U kunt een aanvraagformulier ophalen bij o.a. Orionis Walcheren. En dit jaar ook op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Wij kunnen u dan ook helpen met invullen.

 

Orionis heeft een nieuwe directeur

Henk Guise is de nieuwe algemeen directeur van Orionis Walcheren. Hij volgt Hans Feenstra op. Henk Guise (55 jaar) was onder andere regiodirecteur UWV voor de regio Rijnmond en Zeeland. Daarna heeft hij met zijn eigen bedrijf Innovium programma’s ontwikkeld - in binnen- en buitenland - voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur van Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon isOrionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Het bestuuOrionis Walcheren vindt dat Henk Guise de juiste persoon is om de organisatie verder te brengen en verbindingen te leggen. Henk Guise begint op 1 december.belangrijke maatschappelijke rol die Orionis Walcheren heeft.