Vanaf 1 januari 2017 ook zelf advies beschut werk aanvragen

De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunnen mensen zelf een advies beschut werk bij UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) aanvragen. Voorheen kon alleen de gemeente een advies bij UWV aanvragen. Op het moment dat een persoon een positief advies beschut werk van UWV ontvangt, is de gemeente verplicht, onder bepaalde voorwaarden, deze persoon een beschut werkplek te bieden. Lees meer.

Bron: Samen voor de klant

 

Heeft u hiermee zelf te maken? Meer praktische informatie:

Beschut werk
U hebt een beperking en u wilt graag werken. Maar u kunt niet in een gewoon bedrijf werken omdat u veel begeleiding nodig heeft, meer dan een werkgever of jobcoach u kunnen bieden. Of de aanpassingen die u nodig heeft kunnen niet in een gewoon bedrijf worden ingepast. U kunt dan mogelijk op een beschutte werkplek werken. Een beschutte werkplek is een baan die bij u past, met salaris.

Beoordeling door UWV noodzakelijk
Of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, beoordeelt UWV. De Participatiewet is vanaf 1 januari 2017 gewijzigd. Vanaf die datum kunt u zelf om een beoordeling bij UWV (laten) vragen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Voorheen kon alleen uw gemeente dit voor u doen.

Het kan ook zijn dat UWV oordeelt dat u niet voor een beschutte werkplek in aanmerking komt omdat u wel in een gewoon bedrijf kunt werken. Of dat u geen mogelijkheden heeft om te werken. Dan kunt u samen met UWV of gemeente kijken welke andere mogelijkheden er voor u zijn, zoals bijvoorbeeld een baan in het kader van de banenafspraak of dagbesteding.

Gemeenten regelen beschutte werkplekken
Als UWV vaststelt dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, dan krijgt u een positief advies. De gemeente waar u woont gaat dan in overleg met u bekijken welk werk bij u past. En voor hoeveel uur u gaat werken.

Uw gemeente heeft een bepaald aantal beschutte werkplekken beschikbaar. Het kan zijn dat de gemeente nog geen plek voor u heeft omdat er al meer mensen zijn die zich hebben gemeld. De gemeente kijkt dan het volgende jaar of er een plek voor u beschikbaar is. In de tussentijd kijkt de gemeente samen met u naar andere mogelijkheden.

Kortom

  • Als u denkt dat u alleen op een beschutte werkplek kunt werken, vraagt u aan UWV in uw regio een beoordeling beschut werk
  • Bij een positief advies van UWV gaat u naar uw gemeente en bekijkt u samen met uw gemeente welk werk bij u past en hoeveel uren u gaat werken
  • Het gaat om een baan met salaris tegen in ieder geval het minimumloon. Dat kan met een tijdelijk contract zijn
  • Uw gemeente kijkt samen met u welke extra begeleiding of aanpassingen van het werk nodig zijn, zodat u uw werk goed kunt doen.

Informatie
Er is al veel informatie over beschut werk beschikbaar. Op bijvoorbeeld rijksoverheid.nl of samenvoordeklant.nl. Deze informatie wordt begin 2017 vernieuwd. Met dit korte bericht stellen we u alvast op de hoogte van de recente wijzigingen. Als u vragen heeft kunt u ook terecht bij uw gemeente, UWV of de onafhankelijke cliëntenondersteuning in uw gemeente.