Orionis heeft een nieuwe directeur

Henk Guise is de nieuwe algemeen directeur van Orionis Walcheren. Hij volgt Hans Feenstra op. Henk Guise (55 jaar) was onder andere regiodirecteur UWV voor de regio Rijnmond en Zeeland. Daarna heeft hij met zijn eigen bedrijf Innovium programma’s ontwikkeld - in binnen- en buitenland - voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur van Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon isOrionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Het bestuuOrionis Walcheren vindt dat Henk Guise de juiste persoon is om de organisatie verder te brengen en verbindingen te leggen. Henk Guise begint op 1 december.belangrijke maatschappelijke rol die Orionis Walcheren heeft.

Inzicht in schulden via Schuldenwijzer.nl

Op de website schuldenwijzer.nl krijg je in één oogopslag inzicht in alle openstaande schulden bij deurwaarders. Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. Burgers met schulden vinden er ook de beslagvrije voet (de inkomsten waar geen beslag mag worden gelegd). In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan krijgen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, direct inzicht in de schulden van hun cliënten.

Lees meer..

Wat mag de Sociale Recherche?

Wanneer de sociale recherche uitkeringsfraude vermoedt, dan zullen zij een onderzoek naar u instellen. Vaak heeft u dit niet door, de sociale recherche is niet verplicht om u te laten weten dat er een onderzoek loopt naar de rechtmatigheid van uw bijstandsuitkering. Meestal komt u er toevallig achter dat er een onderzoek van de sociale recherche naar u loopt. Bijvoorbeeld omdat u mensen bij u aan de overkant van de straat ziet posten, of omdat uw buren ondervraagd worden in het kader van een buurtonderzoek. De sociale recherche van de gemeente heeft vrijwel onbeperkte bevoegdheden om een fraudeonderzoek naar u in te stellen. De politie echter, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bijstandsfraude, is aan strenge regels gebonden.
 
De sociale recherche mag u niet afluisteren met afluisterapparatuur. De sociale recherche mag wel zonder dat van te voren aan te kondigen bij u aan de deur staan om uw woning bezoeken. De sociale recherche zal bij een huisbezoek uw (o.a.) kasten doorzoeken, de post, de standen van de water en elektriciteitsmeter, de wasmand en wasmachine en de koelkast controleren. De sociale recherche kan tot de conclusie komen dat u niet woont op het adres waar u ingeschreven staat (bijvoorbeeld bij als er weinig kleding is of eten in uw (koel)kast, bij weinig waterverbruik), of dat u samenwoont (er zijn meerdere tandenborstels, kleding die niet van u is, hoog waterverbruik).