Taal opent je wereld

Noodpakket Corona ondernemers: Tozo 3

Met ingang van 1 oktober 2020 kunnen Walcherse ondernemers Tozo 3 aanvragen. Tozo 3 is onderdeel van het derde steunpakket van de overheid voor ondernemers. Deze uitkering kan tot en met 31 maart 2021 toegekend worden. Alle ondernemers die Tozo 2 hebben ontvangen zijn hierover inmiddels al door ons geïnformeerd via een brief. Ondernemers die uitkering Tozo 2 hebben gehad, kunnen Tozo 3 aanvragen via een verkorte aanvraag (automatisch toekennen kan helaas niet, verkort aanvragen gelukkig wel). Meer informatie over Tozo 3 staat op deze website: https://www.orioniswalcheren.nl/ondernemers/tozo-uitkering-voor-ondernemers.html

Noodpakket: Informatie Rijksoverheid

 

Cliënten werken in Walcherse gemeenten straks op basis van detachering

In 2019 is er gesproken om cliënten van Orionis op een andere manier in te zetten binnen de Walcherse gemeenten. Niet langer op contractbasis maar op basis van detachering en een dienstverleningsovereenkomst. Hierbij wordt de aansturing door de gemeente gedaan.

Afspraken Veere

Door de corona-crisis is de besluitvorming over deze wijziging niet op tijd rond gekomen voor het nieuwe seizoen. In maart is met -in ieder geval- gemeente Veere mondeling afgesproken dat daarom in 2020 nog wordt gewerkt op basis van contractafspraken.

Om welke werksoorten gaat het?

Orionis zal volgens afspraak de volgende taken in gemeente Veere uitvoeren: 

  • het onderhoud van de plantsoenen in de diverse kernen
  • het opruimen van zwerfvuil met het wijkteam
  • het legen van afvalbakken op de zeewering van Westkapelle
  • het schoonmaken van informatieborden
  • het schoonmaken van de inwerpzuilen van ondergrondse containers
  • het onderhouden van parkeerplaatsen
  • het uitvoeren van maaiwerkzaamheden