Aanvragen Tijdelijke regeling Bbz mogelijk

De Tozo-regeling (inkomensondersteuning levensonderhoud voor ondernemers in het corona steunpakket van de overheid) is vanaf 1 oktober 2021 gestopt. Bent u zelfstandig ondernemer en heeft u nog financiële steun nodig? Dan komt u misschien in aanmerking voor een Bbz-uitkering. Om het makkelijker te maken een aanvraag in te dienen, zijn de regels van de Bbz tijdelijk aangepast voor de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021.

U kunt op de website van Orionis Walcheren online een aanvraag indienen voor de tijdelijke regeling Bbz. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u deze aanvragen op www.digid.nl. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen van een DigiD? Hiervoor kunt u terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Kerstactie Leger des Heils

 

Het Leger des Heils Walcheren ondersteunt ook dit jaar weer inwoners van de gemeenten Vlissingen, Middelburg en Veere die via Orionis Walcheren een (aanvullende) uitkering hebben.

Vanaf maandag 19 oktober kunt u het aanvraagformulier voor de kerstactie afhalen bij de Orionis balie. Per adres mag u één aanvraagformulier inleveren.

Inleveren aanvraagformulier

U kunt het aanvraagformulier alleen inleveren in de brievenbus op een van deze locaties:

Vlissingen : Steunpunt/kledingwinkel Leger des Heils, Singel 254/hoek Paul Krugerstraat
Middelburg : Leger des Heils, Het Zwin 1

De uiterste inleverdatum voor het formulier (met bijlagen) is vrijdagmiddag 5 november 2021 om 15.30 uur.

TONK steun bij financiële problemen door de coronacrisis

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een nieuwe regeling voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken. Het gaat hierbij vooral om woonkosten zoals huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit.

U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis financiële problemen hebt en daardoor uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen.

TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK. De TONK uitkering is een gift die u niet terug hoeft te betalen. U hoeft hierover ook geen belasting te betalen. Betalingen TONK staan dan ook niet op de jaaropgave van het inkomen.

U kunt TONK krijgen voor maximaal negen maanden, tussen 1 januari 2021 tot en met 30 september 2021.
Aanvragen kan (met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021) tot en met uiterlijk 30 september 2021. Aanvragen kan bij Orionis Walcheren.