Henk Guise is de nieuwe algemeen directeur van Orionis Walcheren. Hij volgt Hans Feenstra op. Henk Guise (55 jaar) was onder andere regiodirecteur UWV voor de regio Rijnmond en Zeeland. Daarna heeft hij met zijn eigen bedrijf Innovium programma’s ontwikkeld - in binnen- en buitenland - voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur van Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon isOrionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Het bestuuOrionis Walcheren vindt dat Henk Guise de juiste persoon is om de organisatie verder te brengen en verbindingen te leggen. Henk Guise begint op 1 december.belangrijke maatschappelijke rol die Orionis Walcheren heeft.