Wie een uitkering aanvraagt, krijgt vaak zonder het te weten te maken met het Inlichtingenbureau. Een onbekende stichting die in opdracht van de overheid een burger compleet doorlicht. Het koppelt onopgemerkt allerlei data van instanties. Deskundigen zijn verbaasd, schrijft de Volkskrant: hoever denkt de overheid te mogen doordringen in het leven van een individu? Lees meer..

Noot SCW: Het Inlichtingenbureau is ook weer niet zo heel onbekend. Wie kwijtschelding aanvraagt van de gemeentelijke en Waterschapsbelastingen heeft er direct mee te maken. Ook dan spit het Inlichtingenbureau uw gegevens door. Wel zal dat op beperktere schaal gebeuren dan bij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering/de Participatiewet.

Bron: Binnenlands Bestuur/Volkskrant/ANP

https://www.bijstandsblues.nl/privacy-en-bijstandsuitkering-een-schimmig-gebied/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy