Per 1 januari 2015 Langdurigheidstoeslag vervangen door Individuele inkomenstoeslag

Vanaf 1 januari 2015 verandert de Wet Werk en Bijstand in de Participatiewet. Dit heeft gevolgen voor regelingen als de langdurigheidstoeslag en de bijzondere bijstand. Zo word de de langdurigheidstoeslag als algemene regeling afgeschaft en vervangen door de individuele inkomenstoeslag.

Wat is individuele inkomenstoeslag?

ARCHIEF artikel

De individuele inkomenstoeslag lijkt op de langdurigheidstoeslag.
Het is ook een geldbedrag dat de gemeente u één keer per jaar kan geven als u al lange tijd weinig inkomsten hebt. U kunt het geld vrij besteden, bijvoorbeeld aan spullen die u met een minimuminkomen soms moeilijk kunt betalen, zoals een nieuwe koelkast of televisie. Net als bij de langdurigheidstoeslag gelden enkele voorwaarden om de toeslag te kunnen krijgen, onder andere deze:

  • U bent 21 jaar of ouder, maar niet ouder dan de AOW leeftijd.
  • Uw inkomen is de afgelopen jaren niet veel hoger geweest dan van het voor u geldende bijstandsbedrag.
  • U bezit niet méér eigen vermogen dan u voor de bijstand mag hebben.
  • U ontving voor de afgelopen periode van twaalf maanden niet eerder een langdurigheidstoeslag of individuele inkomenstoeslag.
  • En u bent niet in staat met werk een hoger inkomen te krijgen.


Klik hier voor meer informatie

Beleidsregels IIT

Bron: Orionis Walcheren

Niet meer mogelijk de langdurigheidstoeslag over voorgaande jaren aan te vragen

Vanaf 1 juli 2013 is het niet meer mogelijk de langdurigheidstoeslag over voorgaande jaren aan te vragen. Dit is een gevolg van een aanpassing van artikel 36 WWB. Bij een aanvraag om langdurigheidstoeslag is vanaf 1 juli 2013 het principe van artikel 44, lid 1 WWB van toepassing. Dit betekent dat de datum  waarop de aanvraag wordt ingediend tevens de ingangsdatum is. Overgangsrecht is niet van toepassing.


Bron: Orionis Walcheren