Kwijtschelding verkeersboete na schuldsanering

Mensen die vanwege schulden hun verkeersboete niet kunnen betalen, komen in aanmerking van kwijtschelding daarvan. Voorwaarde is wel dat iemand vrijwillig een schuldsaneringstraject (minnelijke schuldsanering) heeft doorlopen, meldt het AD. Bovendien wordt de regeling om hoge verkeersboetes gespreid te betalen uitgebreid. Met die stappen wil staatssecretaris Dijkhoff van Justitie "schrijnende situaties" voorkomen waarin wanbetalers gegijzeld worden. In november had de Nationale ombudsman kritiek geuit op het gijzelen van mensen die hun boete niet kunnen voldoen.

 

Lees meer