100 miljoen structureel extra voor kinderen uit arme gezinnen

Kinderen moeten mee kunnen doen. Sociaal, met sport, cultuur en op school. Daarom stelt het kabinet elk jaar 100 miljoen euro extra beschikbaar om álle kinderen kansen te geven. Dit schrijft staatssecretaris Klijnsma (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

De cijfers liegen niet. In 2014 leefden meer dan 400 duizend kinderen in een huishouden met een laag inkomen. Een derde daarvan kan niet op muziek- of sportles door geldproblemen. Veel van hen kunnen niet hun verjaardag vieren, hebben geen warme winterjas en geen goede fiets.
 
Daarom gaat de 100 miljoen euro structureel direct naar de kinderen die het nodig hebben. In natura. Daarvoor wordt een convenant afgesloten met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, want gemeenten zijn verantwoordelijk voor armoedebeleid. Dat voeren ze uit samen met alle partners die zo belangrijk zijn om de kinderen waar het om gaat te vinden en hen het juiste aan te bieden. Partners zoals het Jeugdsportfonds, Jeugdcultuurfonds, Stichting Leergeld, Jarige Job, de consultatiebureaus, scholen, sportverenigingen, buurtmedewerkers en vele anderen.

85 miljoen euro zal via de gemeenten, in samenwerking met de fondsen en stichtingen bij kinderen terecht komen. 1 miljoen euro is bestemd voor kinderen in Caribisch Nederland die met armoede te maken hebben. 14 miljoen is bestemd voor bovenregionale en landelijke initiatieven van maatschappelijke organisaties gericht op armoedebestrijding onder kinderen in natura.

Kamerbrief kansen voor kinderen