Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG) 2017

Voor 1 januari 2017 moet u weer een keuze maken over uw zorgverzekering. De Walcherse gemeenten bieden mensen met een inkomen tot 110% van bijstandsnorm de mogelijkheid om deel te nemen aan de Collectieve Zorgverzekering Gemeenten (CZG). De CZG biedt een uitgebreid aanvullend verzekeringspakket met soms 100% vergoedingen. Deze collectiviteitsverzekering wordt aangeboden door zorgverzekeraar CZ. U kunt kiezen uit twee aanvullende verzekeringen:

- gemeenten Start en
- gemeenten Extra Uitgebreid
 
Via Orionis Walcheren ontvangt u voor de aanvullende verzekering “Gemeenten Start” een tegemoetkoming van € 10 per persoon per maand voor de te betalen premie. Voor “Gemeenten Extra Uitgebreid” ontvangt u een tegemoetkoming van € 20 per persoon per maand. Op dit moment zijn de premies van 2017 nog niet bekend. Zodra meer bekend is, leest u dit hier.

Naast de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), wordt de CZG  gezien als passende en toereikende voorliggende voorziening voor medische kosten. Het is dus belangrijk goed na te denken hoe u zich verzekert en welk aanvullend pakket het beste bij uw situatie past. Op de website www.gezondverzekerd.nl staat binnenkort een overzicht van de kosten die in 2017 vergoed worden. Hierdoor kunt u bepalen welk aanvullend pakket het beste bij uw situatie past. Als u uw pakket niet wil wijzigen hoeft u niets te doen.
 
Aanmelden dit jaar via gezondverzekerd.nl:
Dit jaar is de werkwijze van aanmelden voor de collectieve zorgverzekering gewijzigd. Wanneer u voor het eerst wilt deelnemen of uw aanvullende verzekering wilt wijzigen, moet dit digitaal via de website www.gezondverzekerd.nl. Het aanbod 2017 in uw gemeente wordt getoond vanaf 22 november 2016.
 
Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag of als u een wijziging wilt doorgeven? U kunt dan ook contact opnemen met de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Het spreekuur is op maandagochtend van 10.00 tot 12.00 uur en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur. Adres: Mercuriusweg 19 in Vlissingen - Telefoonnummer: 0118-614299

Als u geen toegang tot een computer heeft, mag u de computer in de hal van Orionis Walcheren gebruiken. Voor eventuele vragen over het verzekeringspakket kunt u ook terecht op het Servicekantoor van CZ, Langeviele 82 in Middelburg. U kunt ook bellen met het CZ-informatienummer 088-5557777.

De SCW raadt het uitgebreide AV pakket aan in verband met de ruime dekking.