Vlissingen krijgt Jeugdcultuurfonds

Vlissingen doet al mee aan het Jeugdsportfonds, waardoor kinderen lid kunnen worden van een sportclub. Maar nu kunnen kinderen ook naar bijvoorbeeld toneel, ballet, muziekles of creatieve vorming. Als de financiële toezichthouder akkoord gaat, denken B en W de bijdragen te financieren met rijksgeld dat beschikbaar is voor bestrijding van armoede onder kinderen.

Bron: PZC