Persbericht: Sabewa Zeeland wijzigt regels rondom kwijtschelding

Sabewa Zeeland ontvangt regelmatig vragen en klachten over kwijtschelding. Daarom is in 2016 besloten de kwijtscheldingsregels opnieuw te bekijken en waar nodig bij te stellen. Op bepaalde punten is de regelgeving aangescherpt en op andere punten versoepeld. Voor een aantal wijzigingen is aangesloten op adviezen van de Ombudsman.

Op 26 januari 2017 stelde het dagelijks bestuur van Sabewa Zeeland de nieuwe regels vast rondom kwijtschelding. De regels gelden voor alle kwijtscheldingsverzoeken die ingediend zijn na 1 januari 2017.
 

Wat is er nieuw?

De wijzigingen hebben vooral betrekking op de regels met betrekking tot auto’s. Deze regels zijn versoepeld. Burgers die een auto nodig hebben vanwege medische redenen, kunnen dat vanaf nu ook aantonen met een invalidenparkeerkaart. Eerder was dit niet mogelijk. Wanneer burgers meer dan één auto in bezit hebben, is niet langer het aantal auto’s bepalend of kwijtschelding wordt verleend. Vanaf nu wordt gekeken naar de totale waarde van de auto’s.

Evaluatie

De meeste vragen en klachten die Sabewa Zeeland ontvangt, gaan over kwijtschelding. Daarom zal het bestuur de nieuwe kwijtscheldingsregels medio 2017 evalueren. Bij deze evaluatie wordt bekeken of er knelpunten zijn die moeten leiden tot aanpassing van de uitvoeringsregels om zodoende te komen tot nog meer redelijkheid.

Regelgeving kwijtschelding

Uit vragen die Sabewa Zeeland krijgt, blijkt dat de kwijtscheldingsregels van Sabewa Zeeland vaak verward worden met de regels uit de Participatiewet. De regels komen uit verschillende wetten en hebben niks met elkaar te maken.

De basis van kwijtscheldingsregelgeving van Sabewa Zeeland komt uit de Invorderingswet 1990 en de daarbij behorende Uitvoeringsregeling. Dat zijn wetten die door het Rijk (de regering) zijn vastgesteld voor organisaties zoals Sabewa Zeeland. Op basis van die wetten mag Sabewa Zeeland zelf regels maken die nodig zijn voor uitvoering van de wet. Bijvoorbeeld voor kwijtschelding. Wanneer er onduidelijkheid is over de regels die Sabewa maakt, is de wetgeving van het Rijk altijd leidend.

In  gevallen waarbij toepassing van de regelgeving leidt tot onwenselijke situaties kan Sabewa Zeeland afwijken van haar eigen regelgeving. Bijvoorbeeld voor een betalingsregeling die op iemands persoonlijke situatie is afgestemd.

Nalezen beleidsregels

De nieuwe beleidsregels zijn hier terug te vinden en liggen ter inzage op het kantoor van Sabewa Zeeland aan de Kennedylaan 1 in Terneuzen. Deze beleidsregels gelden voor de gemeentelijke belastingen van de gemeenten Borsele, Hulst, Goes, Terneuzen, Tholen, Kapelle, Sluis, Reimerswaal en voor de waterschapsbelastingen van alle Zeeuwse gemeenten. De gemeenten Noord-Beveland, Middelburg, Vlissingen, Veere en Schouwen-Duiveland nemen separaat een besluit over de regelgeving kwijtschelding, zodat het beleid voor heel Zeeland geldt.