Misschien heeft u recht op vrijwilligerspremie

​Heeft u een bijstandsuitkering en verricht u vrijwilligerswerk? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de vrijwilligerspremie.
 
De voorwaarden voor deze premie zijn onder meer:
- u bent op dit moment niet in staat om werk in loondienst te verrichten;
- u verricht minimaal 8 uur per week vrijwilligerswerk, dat mag verdeeld over meerdere organisaties;
- het vrijwilligerswerk verricht u bij een instelling zonder winstoogmerk.


 
Sinds 1 januari 2015  bestaat voor inwoners van de gemeente Vlissingen ook weer de mogelijkheid om vrijwilligerspremie aan te vragen.
 
Eerste keer premie aanvragen:
Bent u met vrijwilligerswerk begonnen. Vraag dan direct de vrijwilligerspremie aan via Orionis Walcheren. Uw recht ontstaat op het moment van aanvraag; wordt uw aanvraag goedgekeurd dan geldt het moment van aanvragen als begindatum.
 
Hercontrole:
Als u vorig jaar een vrijwilligerspremie heeft ontvangen, hoeft u niets te ondernemen. Orionis onderzoekt of u nog recht hierop heeft. U ontvangt hierover schriftelijk bericht en indien van toepassing een betaling.
 
Recht op premie tijdens ziekte
Bij ziekte wordt over de eerste 4 weken van ziekte de premie doorbetaald.
 
Recht op premie tijdens vakantie
U behoudt het recht op premie als u i.v.m. vakantie maximaal 4 weken per jaar geen vrijwilligerswerk verricht. U moet uw vakantie wel melden bij de organisatie waar u het vrijwilligerswerk doet en bij Orionis Walcheren.
 
Hoogte premie
De premie vrijwilligerswerk bedraagt € 63,65 per maand dat vrijwilligerswerk wordt verricht.
 
Uitbetaling
De vrijwilligerspremie wordt een keer per jaar uitbetaald.