Op 20 en 27 september is er geen spreekuur op de woensdagmiddag

In oktober zijn onze spreekuren weer volgens schema.

Verlenging aanvragen voor Jeugdsport- en Jeugdcultuurfonds

Het einde van het schooljaar komt in zicht en dat betekent dat de aanvragen voor het Jeugdsportfonds en/of het Jeugdcultuurfonds verlengd moeten worden. Maakt u kind hier gebruik van? Dan is het belangrijk dat u een nieuwe aanvraag doet voor het nieuwe schooljaar. Dat kan vanaf 1 mei.
 
Er kan iets veranderen in uw situatie en daarom moet u ieder jaar een nieuwe aanvraag doen. Is uw kind al actief via een van de fondsen? Dan krijgt u begin mei een brief thuisgestuurd. Deze brief geeft u af aan uw intermediair; de persoon of organisatie die afgelopen jaar de aanvraag voor u heeft verzorgd. De intermediair kan de aanvraag voor het schooljaar 2017-2018 verzorgen.
 
De fondsen verlengen in de zomerperiode alle aanvragen. Daarom is het handig het formulier snel in te leveren bij de intermediair. Als u dat doet voor 1 juli, dan is de aanvraag zeker afgehandeld voor de start van het nieuwe schooljaar. Doet u geen nieuwe aanvraag? Dan moet u de kosten zelf betalen.
 
Het Jeugdsportfonds en het Jeugdcultuurfonds hopen ook volgend schooljaar weer veel kinderen deel te kunnen laten nemen aan sport- of cultuuractiviteiten uit gezinnen waar het geld voor deze activiteiten ontbreekt.
 
Heeft u vragen over het verlengen van uw aanvraag? Dan kunt u deze stellen aan uw intermediair. Als u niet (meer) weet wie dit is, dan kunt u contact opnemen met het Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds Zeeland: 0113-277133.
 
Doet uw kind nog niet aan sport of cultuur en wilt u informatie over de mogelijkheden van het fonds? Dan kunt u de spelregels nalezen op www.jeugdsportfonds.nl of www.jeugdcultuurfonds.nl (regio Zeeland). Als u dan nog vragen heeft kunt u contact opnemen met tel. 0113-277133.

Bron: Orionis Walcheren

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com