Op 20 en 27 september is er geen spreekuur op de woensdagmiddag

In oktober zijn onze spreekuren weer volgens schema.

Voorschot op uitkering en voorziening onverwijlde bijstand

Voorschot (artikel 52 Participatiewet): Bijstand vraagt u aan bij de gemeente (op Walcheren: bij Orionis Walcheren). De gemeente neemt het besluit over het verlenen van bijstandsuitkeringen. Heeft de gemeente niet binnen 4 weken hierover beslist? U kunt dan een voorschot op de uitkering aanvragen. Dit voorschot verrekent de gemeente later met uw uitkering. U heeft geen recht op een voorschot in deze gevallen:

 • U geeft de gemeente belangrijke gegevens niet, niet op tijd of onvolledig én dit is uw schuld;
 • U werkt  niet voldoende mee aan het onderzoek van de gemeente naar uw recht op bijstand;
 • Het is de gemeente duidelijk dat u geen recht op een bijstandsuitkering zult hebben.
 • Personen jonger dan 27 jaar kunnen tijdens de zoekperiode (van een maand) in principe geen voorschot krijgen.

Voorziening onverwijlde bijstand (artikel 81 Participatiewet): Weigert de gemeente u een voorschot te geven? Of is het voorschot te laag? Vraag dan bij de provincie een voorziening onverwijlde bijstand aan. Geeft de provincie u gelijk? De gemeente moet dan onmiddellijk het voorschot geven of verhogen. Dit kan als het gaat over een voorschot voor de bijstand. Of over het voorschot van de aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Voorwaarden:
Om in aanmerking te komen voor de voorziening onverwijlde bijstand, gelden de volgende voorwaarden:

U heeft:

 • een bijstandsuitkering aangevraagd bij de gemeente
 • een aanvullende bijstand voor ouderen (AIO) aangevraagd bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

En daarnaast geldt:

 • De gemeente of de SVB heeft nog niet beslist op de aanvraag.  
 • U heeft de uitkering minstens 4 weken geleden aangevraagd.  
 • In afwachting van de beslissing heeft u een voorschot aangevraagd. 
 • De gemeente heeft besloten om u geen of een te klein voorschot te geven.
 • U heeft het voorschot dringend nodig en kunt niet langer wachten.
 • De kans dat u de uitkering krijgt, is groot.

Aanpak:

U vraagt de onverwijlde bijstand schriftelijk aan bij de provincie. U mag iemand anders machtigen. Dit houdt in dat iemand anders de aanvraag voor u mag schrijven.

Contact: U vraagt de onverwijlde bijstand aan bij de provincie.

Bezwaar en beroep: U kunt geen bezwaar maken tegen de beslissing van de provincie.

Adres uitvoerende instantie:

Bronnen: Provincie Zeeland, Schulinck

DISCLAIMER & VERANTWOORDING

Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Afbeeldingen (behalve foto's en het SCW logo) op deze website zijn afkomstig van vecteezy.com