Voor mensen in beschutte banen is er nog geen cao

Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) wil in gesprek met het kabinet over de arbeidsvoorwaarden van mensen die werken onder de Participatiewet. Voor mensen in beschutte banen is er nog geen cao.

Wethouder Kees Rood van Castricum vroeg hiervoor aandacht bij de Buitengewone Algemene Ledenvergadering van de VNG, namens de gemeenteraden van Castricum en Gouda. 'Het komt voor dat mensen minder verdienen dan het minimumloon.' Wethouder Joyce Langenacker van Haarlem sloot zich hierbij aan namens 30 wethouders uit het hele land.

Roel Cazemier zegde namens het VNG-bestuur toe dat de VNG met het kabinet in gesprek zal gaan over de arbeidsvoorwaarden voor werk onder de Participatiewet. 'Mogelijk is het daarna opportuun om met de bonden te praten over een cao.'

Bron: VNG.nl