Als u een bijstandsuitkering aanvraagt of al heeft;

Heeft u recht op alimentatie dan moet u dit bij de gemeente melden. De alimentatie wordt verrekend met de uitkering. De gemeente int de alimentatie niet. Als uitkeringsgerechtigde moet u dit zelf doen.

Opeisen alimentatie

Als u ex-partner weigert alimentatie te betalen dan moet u de alimentatie op eisen; dit kunt u doen via een advocaat of via het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO).

Een advocaat berekent hiervoor kosten. Voor de kosten van de eigen bijdrage rechtshulp kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Daarvoor moet u eerst contact opnemen met het juridisch loket. Via hen kan dan een diagnostiekdocument verkregen worden. Met dit document wordt de eigen bijdrage met  €50,00 verminderd. Voor de resterende eigen bijdrage van €77,00 kan bij de gemeente bijzondere bijstand worden aangevraagd.
   
Het LBIO berekent geen kosten. Het LBIO kan ook ingeschakeld worden als uw ex-partner bij een al lopende alimentatie een betalingsachterstand van drie maanden heeft. Alle informatie over het LBIO vindt u op www.lbio.nl

Onderscheid partner- en kinderalimentatie

Er zijn 2 soorten alimentatie:

-Partneralimentatie (voor u als ex-partner)
-Kinderalimentatie (voor de kinderen)

Beide bedragen worden verrekend met uw bijstandsuitkering maar er zijn wel verschillen:

Partneralimentatie moet u voor de belastingdienst opgeven als inkomen. Dit geldt niet als u een bijstandsuitkering ontvangt en de partneralimentatie met uw uitkering wordt verrekend. Dan wordt de belasting over dit bedrag al afgedragen. Kinderalimentatie telt niet als inkomsten waarover belasting moet worden betaald. De kinderalimentatie wordt verrekend met de uitkering zolang uw kind nog geen 18 is. Daarna wordt dit bedrag niet meer verrekend omdat u dan voor de bijstandsuitkering geen alleenstaande ouder meer bent, maar een alleenstaande. De bijstandsnorm wordt daarop aangepast.