U hebt het recht de gemeente (ook Orionis) inzage in uw dossier te vragen. Ook mag u vragen om kopieën van de stukken die in uw dossier zijn opgenomen. Voor het maken van kopieën mag de gemeente een kleine bijdrage vragen. Het is belangrijk dat u duidelijk aangeeft welk(e) dossier(s) u wilt inzien, omdat de gemeente mogelijk meerdere dossiers van u heeft. Er gelden wel regels voor de inzage in uw dossier:

U moet de inzage van te voren aanvragen
De gemeente is niet altijd verplicht om alle stukken te laten inzien en te kopiëren. Als in uw dossier mededelingen van derden zitten, worden deze niet altijd getoond. De gemeente vraagt hen in principe eerst om toestemming. Denk daarbij bijvoorbeeld aan (anonieme) tips en aan medische informatie;

U mag de gemeente niet heel vaak achter elkaar om inzage in uw dossier te vragen.

Inhoud van het dossier
De meeste informatie in uw dossier zal van u afkomstig zijn, zoals door u ingevulde formulieren, kopieën van door u ingeleverde stukken en afschriften van beschikkingen die de gemeente aan u heeft gestuurd.

Als er volgens u fouten in uw dossier staan, kunt u de gemeente verzoeken om deze fouten te herstellen. Het gaat om inhoudelijke fouten, zoals bijvoorbeeld een verkeerde geboortedatum of verkeerde adresgegevens. Ook kunt u de gemeente verzoeken gegevens aan te vullen of te verwijderen of een naam onleesbaar te maken als dit volgens u nodig is

Niet eens met het besluit van de gemeente
Als de gemeente uw verzoek om inzage in uw dossier afwijst kunt u tegen dat besluit in bezwaar gaan.

Bron: Antwoord op Bijstand