ARCHIEF BERICHT

Deze kerstpakketten zijn bedoeld voor mensen met een uitkering van Orionis. Voor 2019 heeft het Leger des Heils maar een beperkt aantal kerstpakketten uit te delen.


Er is geen garantie dat een kerstpakket wordt toegekend. Indien een pakket wordt toegekend, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Datum, tijdstip en locatie zullen in de brief vermeld worden. De ononderbroken duur van de uitkering/gezinssamenstelling zijn o.a. factoren die bij de toewijzing een belangrijke rol spelen. Rekening wordt ook gehouden met het feit dat andere instanties eveneens kerstpakketten verstrekken. Uitgangspunt is dat er slechts 1 pakket per adres wordt verstrekt.

Het aanvraagformulier kan worden ingeleverd (volledig ingevuld, ondertekend + een kopie van de laatste uitkeringsspecificatie), uiterlijk vrijdag 8 november 2019, 15.30 uur op een van onderstaande adressen: 

- Vlissingen : Steunpunt hoek Paul Krugerstraat/Singel
(geopend maandag van 13.30-15.30 uur, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur) of deponeren in brievenbus;

- Middelburg : kledingwinkel, Het Zwin 1, Middelburg (dinsdag en donderdag van
09.30-13.00 uur) of deponeren in de brievenbus.

 

U kunt een aanvraagformulier ophalen bij o.a. Orionis Walcheren. En dit jaar ook op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Wij kunnen u dan ook helpen met invullen.