Net als vorig jaar betaalt Orionis de bijdrage Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs (CSO) automatisch uit aan cliënten die:
een bijstandsuitkering hebben, en
die bijdrage vorig jaar ook hebben gekregen.

U krijgt hier in februari een brief over. Heeft u op 17 februari nog geen bijdrage of brief gehad? En denkt u dat u hier wel recht op heeft? Dan kunt u de bijdrage vanaf 17 februari zelf aanvragen. Dit kan online via de website van Orionis Walcheren, maar u kunt het aanvraagformulier vanaf 17 februari ook opvragen bij het Klant Contact Centrum van Orionis; 0118 432700.

Orionis kan op basis van de inkomensgegevens van Walcherse bijstandsgerechtigden nagaan of er recht is op het fonds CSO. Orionis kan en mag dat niet doen voor niet-bijstandsgerechtigden. Daarom moet u als niet-bijstandsgerechtigde de aanvraag zelf indienen.