Het aantal mensen dat in armoede leeft kan flink afnemen, als de overheid het beleid omgooit. Maar dat kost wel geld en banen, schrijven het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en Centraal Planbureau (CPB) in een omvangrijke studie naar de effecten van het Nederlandse armoedebeleid.

De voornaamste oorzaak van de groeiende armoede is volgens SCP en CPB de jaarlijkse verlaging van de bijstandsuitkering die door de overheid in 2011 is ingezet. Die maatregel is bedoeld om het inkomensverschil tussen werk en bijstand groter te maken, waardoor het meer loont voor mensen om vanuit de bijstand aan het werk te gaan.

Als de verlaging van de bijstand al volgend jaar zou stoppen in plaats van in 2035 - zoals nu de bedoeling is - dan lopen mensen in de bijstand bijna 50 procent minder risico op een leven in armoede, concluderen de onderzoekers. Lees meer...

Bron: NOS

 

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035. Dit terwijl armoede in Nederland een hardnekkig probleem is dat de kwaliteit van leven voor circa één miljoen mensen dagelijks ondermijnt. Dit is nog zonder de effecten van de coronacrisis mee te rekenen. Gerichte maatregelen om armoede te verminderen zoals de verhoging van de bijstand, zijn effectief, maar kosten geld en vaak banen blijkt uit het zojuist verschenen onderzoek Kansrijk Armoedebeleid van het Centraal Planbureau (CPB) en het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Bron: SCP

Lees hier de publicatie Kansrijk Armoedebeleid