Gemeenten vragen veel en frequent gegevens op over uitkeringsgerechtigden voor de vaststelling van het recht op bijstand. Dat constateert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) naar aanleiding van onderzoek naar het Inlichtingenbureau. De AP betwijfelt de noodzaak daarvan. De VNG adviseert gemeenten om zo snel mogelijk te inventariseren hoe de praktijk is binnen de eigen gemeentelijke organisatie en werkt aan ondersteuning daarbij.

In 2021 onderzocht de AP de verwerking van persoonsgegevens door het Inlichtingenbureau (IB). Via het IB koppelen gemeenten veel informatiebronnen om te zorgen voor een efficiënte verstrekking van bijstand, en om bijstandsgerechtigden te controleren in het kader van die verstrekte bijstand. Het viel het AP op dat gemeenten dat vaak maandelijks doen.

De AP is er niet van overtuigd dat het standaard elke maand controleren van alle uitkeringsgerechtigden noodzakelijk is en maakt zich zorgen dat gemeenten mogelijk een grotere inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van uitkeringsgerechtigden dan noodzakelijk is.

Lees meer..

Bron: Divosa

De SCW heeft eind 2021 en begin 2022 vragen gesteld aan Orionis over dit onderwerp.