Meer lucht voor zelfstandigen: aflossingsdatum Tozo naar juli 2021

Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Dat laat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in zijn brief aan de Tweede Kamer. Door de eerdergenoemde datum van 1 januari wordt een streep gezet. Naast uitstel van aflossen en de tijdelijk stopgezette renteopbouw wordt ook de looptijd waarbinnen een verstrekte lening afgelost moet zijn verlengd. Deze wordt met zes maanden verlengd naar in totaal 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.  Lees meer..

 

Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1.680,00 naar € 1.684,80 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2021 herzien.

Bekijk ook het totaaloverzicht met alle uitkeringsbedragen per 1 januari 2021.

CZG 2021: collectieve zorgverzekering gemeente bij CZ

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben.


Vanaf 1 januari 2021 kunt u overstappen van zorgverzekeraar of uw polis veranderen. Bent u dit van plan? Dan moet u dat voor 1 januari 2021 doen. Als u overstapt, is het verstandig om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw zorgbehoefte past. Zo zorgt u ervoor dat u verzekerd bent voor de dingen die u nodig hebt. Hebt u meer uitleg en/of hulp bij nodig? Dan kunt u hiervoor terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ, de CZG. Deze verzekering is niet verplicht. Het is een aanbod van de Walcherse gemeenten/CZ/Orionis.
Met de CZG krijgt u:

  • korting op de premie
  • een uitgebreide dekking van ziektekosten

Meer informatie over de CZG vindt u hier: Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

Aanvragen en/of meer lezen over de CZG pakketten kan via de website www.gezondverzekerd.nl