Middelburg en Veere openen meldpunt voor gedupeerden toeslagenaffaire

Het is bij gemeenten niet bekend welke gezinnen gedupeerd zijn. De Belastingdienst mag geen gegevens van ouders doorgeven. Daardoor kunnen gemeenten deze mensen niet persoonlijk benaderen. Wie in de gemeenten Middelburg en Veere woont en in de problemen is gekomen door de toeslagenaffaire, kan zich melden via telefoonnummer 06-11646179. Een WhatsApp-bericht sturen naar dit nummer kan ook. U wordt dan teruggebeld. Op deze manier proberen de gemeenten de gedupeerde gezinnen te bereiken en te helpen.

De Participatiewet is geënt op wantrouwen en op het achterhouden van informatie

Opinie: De schandalige bijstandsaffaire komt eraan

Streng maar Onrechtvaardig:

Vlak voor Kerst publiceerde Trudie Knijn met co-auteurs de bundel Streng maar Onrechtvaardig. Op basis van eigen onderzoek en studies van vele wetenschappers die de afgelopen jaren de effecten van de Participatiewet onderzochten, concludeerden ze dat de bijstand onder deze wet onrechtvaardig en bovenmatig streng is. De beslissing van de gemeente is een logisch gevolg van de Participatiewet die gebaseerd is op wantrouwen, op het zoveel mogelijk beperken van degenen die al niets hebben, op het principe ‘voor wat hoort wat’ zodat mensen gedwongen worden zinloze activiteiten te verrichten en waardeloze trainingen te volgen in ruil voor hun uitkering, op het achterhouden van informatie zodat mensen hun rechten niet kennen.(...)

Rechters kijken net als bij de toeslagenaffaire niet naar redelijkheid en billijkheid, maar naar de letter van de wet. Net als bij de toeslagenaffaire gaat ook hier de bestuursrechter niet vrijuit.

(..) Uitspraken van bestuursrechters moeten opnieuw bezien worden. Ten slotte, een stevige cultuuromslag bij sociale diensten moet het mogelijk maken weer de mens achter de bijstandsgerechtigde te zien met zijn of haar potentie, beperkingen en hulpbehoeften in plaats van een te wantrouwen misbruiker.

Lees meer..

Bron: Volkskrant/Trudie Knijn

Trudie Knijn is emeritus hoogleraar sociale wetenschappen en vrijwilliger Steunpunt Vluchtelingen De Bilt.

Meer lucht voor zelfstandigen: aflossingsdatum Tozo naar juli 2021

Zelfstandigen die lenen via de Tozo, hoeven pas vanaf juli 2021 te starten met aflossen. Dat laat de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid weten in zijn brief aan de Tweede Kamer. Door de eerdergenoemde datum van 1 januari wordt een streep gezet. Naast uitstel van aflossen en de tijdelijk stopgezette renteopbouw wordt ook de looptijd waarbinnen een verstrekte lening afgelost moet zijn verlengd. Deze wordt met zes maanden verlengd naar in totaal 3,5 jaar. Wie toch per januari 2021 of sneller dan binnen 3,5 jaar wil aflossen, kan dat uiteraard nog steeds doen.  Lees meer..