Sociale Cliëntenraad Walcheren

Resultaat advies SCW: rentepercentage Kredietbank voor de helft vergoed aan cliënt 19 mei 2017
Rentetarief Kredietbank Walcheren 19 januari 2018
SCW helpt bij kwijtschelding aanvragen Sabewa 2018 04 februari 2018
Jaarverslag SCW 2017 30 augustus 2018
Minimaregelingen; ook als je werkt ! 16 oktober 2018
Gebeld door Orionis via anoniem nummer? 11 oktober 2019