Het dagelijks bestuur van Orionis Walcheren heeft besloten de regels van de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) per direct aan te passen.

De vermogensgrens is verhoogd.

Wie vermogen heeft komt niet zomaar voor TONK in aanmerking. In de uitvoering bleek dat sommige huishoudens hierdoor niet geholpen konden worden terwijl zij deze ondersteuning wel hard nodig hebben. De vermogensgrens is daarom verhoogd naar:-€ 31.340 voor alleenstaanden (was eerst€ 6.295) -€ 62.680 voor gehuwden/samenwonenden (was eerst € 12.590). Hierdoor kunnen meer huishoudens in financiële nood geholpen worden.

Dit is in lijn met de oproep van minister Koolmees tot een ruimhartige toepassing van de regeling.

TONK

De Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) is een regeling uit het steunpakket van de overheid. De regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken. Het gaat hierbij vooral om woonkosten zoals huur, hypotheek, gas, water en elektriciteit.TONK is niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers. Ook iemand in loondienst kan in aanmerking komen voor TONK.

De uitkering kan worden toegekendvoor maximaal zes maanden, tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021. De hoogte is gelijk aan de lasten die het huishouden niet meer kan betalen en nooit hoger dan € 3.000 in totaal. In tegenstelling tot de Tijdelijke overbruggingsregelingzelfstandig ondernemers (Tozo) is TONK een gift die niet terugbetaald hoeft te worden en voor de belasting niet gezien wordt als inkomen. De regeling is 1 maart ingegaan. Tot nu toe hebben bijna 100 huishoudens uit de gemeenten Middelburg, Veere en Vlissingen een TONK uitkering gekregen.

Afwijzingen worden herzien

Orionis Walcheren bekijkt de komende periode de afwijzingen op basis van vermogen opnieuw. Mogelijk komen deze huishoudens nu wel in aanmerking voor een TONK uitkering. Ook aanvragen van huishoudens die wel een TONK uitkering kregen en vermogen hebben,worden bekeken. In die gevallen is er, op basis van de nieuwe vermogensgrenzen, mogelijk recht op een hogere uitkering. Orionis Walcheren neemt contact op met huishoudens die dit betreft.