Resultaat advies SCW: rentepercentage Kredietbank voor de helft vergoed aan cliënt

Naar aanleiding van advies van de Sociale Cliëntenraad Walcheren over de gehanteerde rente (9,4%) bij leningen van de kredietbank heeft het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren het volgende besloten:

1. Om bij door Kredietbank Walcheren te verstrekken leningen, als rekenregel te hanteren: de marktrente ING minus 1,7%. Het huidige rentepercentage (zijnde de marktrente ING = 11,1 – 1,7) is en blijft daarmee vooralsnog 9,4%;
2. Om 50% van dit rentepercentage te doen vergoeden door gemeenten;
3. Een onderzoek te doen naar voor-en nadelen van het wijzigen van leningverstrekking in een verstrekking om niet, en om dit onderzoek te betrekken in de bredere, nog op te starten discussie over het minimabeleid.

De Sociale Cliëntenraad Walcheren is blij met deze uitkomst.

Lees hier de nota van het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren