In 2019 is er gesproken om cliënten van Orionis op een andere manier in te zetten binnen de Walcherse gemeenten. Niet langer op contractbasis maar op basis van detachering en een dienstverleningsovereenkomst. Hierbij wordt de aansturing door de gemeente gedaan.

Afspraken Veere

Door de corona-crisis is de besluitvorming over deze wijziging niet op tijd rond gekomen voor het nieuwe seizoen. In maart is met -in ieder geval- gemeente Veere mondeling afgesproken dat daarom in 2020 nog wordt gewerkt op basis van contractafspraken.

Om welke werksoorten gaat het?

Orionis zal volgens afspraak de volgende taken in gemeente Veere uitvoeren: 

  • het onderhoud van de plantsoenen in de diverse kernen
  • het opruimen van zwerfvuil met het wijkteam
  • het legen van afvalbakken op de zeewering van Westkapelle
  • het schoonmaken van informatieborden
  • het schoonmaken van de inwerpzuilen van ondergrondse containers
  • het onderhouden van parkeerplaatsen
  • het uitvoeren van maaiwerkzaamheden