Inzicht in schulden via Schuldenwijzer.nl

Op de website schuldenwijzer.nl krijg je in één oogopslag inzicht in alle openstaande schulden bij deurwaarders. Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. Burgers met schulden vinden er ook de beslagvrije voet (de inkomsten waar geen beslag mag worden gelegd). In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan krijgen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, direct inzicht in de schulden van hun cliënten.

Lees meer..

Wat mag de Sociale Recherche?

Wanneer de sociale recherche uitkeringsfraude vermoedt, dan zullen zij een onderzoek naar u instellen. Vaak heeft u dit niet door, de sociale recherche is niet verplicht om u te laten weten dat er een onderzoek loopt naar de rechtmatigheid van uw bijstandsuitkering. Meestal komt u er toevallig achter dat er een onderzoek van de sociale recherche naar u loopt. Bijvoorbeeld omdat u mensen bij u aan de overkant van de straat ziet posten, of omdat uw buren ondervraagd worden in het kader van een buurtonderzoek. De sociale recherche van de gemeente heeft vrijwel onbeperkte bevoegdheden om een fraudeonderzoek naar u in te stellen. De politie echter, in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar bijstandsfraude, is aan strenge regels gebonden.
 
De sociale recherche mag u niet afluisteren met afluisterapparatuur. De sociale recherche mag wel zonder dat van te voren aan te kondigen bij u aan de deur staan om uw woning bezoeken. De sociale recherche zal bij een huisbezoek uw (o.a.) kasten doorzoeken, de post, de standen van de water en elektriciteitsmeter, de wasmand en wasmachine en de koelkast controleren. De sociale recherche kan tot de conclusie komen dat u niet woont op het adres waar u ingeschreven staat (bijvoorbeeld bij als er weinig kleding is of eten in uw (koel)kast, bij weinig waterverbruik), of dat u samenwoont (er zijn meerdere tandenborstels, kleding die niet van u is, hoog waterverbruik).

Cao Sociale Werkvoorziening 2019

In juni 2019 is een akkoord bereikt over de Cao Sociale werkvooziening  2019. Dit akkoord is in september bekrachtigd door Cao-partijen. De afspraken over de loonsverhoging uit de Cao staan hieronder op een rij. Per 1 juli 2019 is het wettelijk minimumloon (WML) verhoogd met 1,23%. Uit het Cao-akkoord volgt dat de lonen ook voor iedereen met 1,23% worden verhoogd. Een direct gevolg van het akkoord is dat medewerkers die meer dan het wettelijk minimumloon verdienen per oktober, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2019, een salarisverhoging ontvangen van 1,23 procent. 

Verdien je het minimumloon?

Dan heb je vanaf juli 2019 recht op de wettelijke verhoging van het WML. Deze loonsverhoging wordt al toegepast.

Verdien je meer dan het wettelijk minimumloon?

Dan ontvang je met de salarisuitbetaling in oktober, met terugwerkende kracht vanaf juli 2019, een salarisverhoging van 1,23%.

Aanpassing bedragen uit de cao

Met de aanpassing van lonen worden ook het bedrag van de eigen bijdrage collectief vervoer en het bedrag van 2010 verhoogd met 1,23%.

  • Eigen bijdrage collectief vervoer (artikel 7.5a cao SW): was €26,98 wordt € € 27,31
  • Bedrag van 2010 (artikel 7.5b cao SW): was € 8,10  wordt € 8,20

Salaristabel SW per 1 juli 2019

Zie de bijgevoegde tabel. 

Bron: caosw.nl