Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

Vanaf 1 maart kunt u de regeling Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) aanvragen. Deze nieuwe regeling is voor huishoudens die door de coronacrisis tijdelijk minder inkomen hebben en hierdoor in de financiële problemen raken.

TONK is er niet alleen voor zelfstandigen en ondernemers, zoals bij de Tozo. Ook als u in loondienst bent of was, kunt u in aanmerking komen voor TONK.

U kunt TONK krijgen voor maximaal zes maanden, tussen 1 januari 2021 en 1 juli 2021.
Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 en tot uiterlijk 1 september 2021.

U kunt de TONK-uitkering alleen aanvragen als u door de coronacrisis financiële problemen hebt en daardoor uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor een TONK-uitkering. Ook voor de kosten van de aflossing van leningen kunt u geen TONK-uitkering krijgen.

Vanaf 1 maart is het aanvraagformulier beschikbaar op de website van Orionis Walcheren. Heeft u vragen? Dan kunt tercht bij Orionis. Of neem contact op met de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

 

Meer over de TONK regeling.

Kom in actie bij geldzorgen

Doe de anonieme test via https://geldfit.nl/ en ontvang binnen 2 minuten een advies voor jouw persoonlijke situatie. Of bel gratis 0800-8115

Akkoord over cao werknemers met loonkostensubsidie

Werknemers die niet zelfstandig het minimumloon kunnen verdienen vallen vanaf 1 juli 2021 onder een cao, de ‘Cao Aan de Slag’. De onderhandelaars van Cedris en VNG kwamen dit gistermiddag met de vakbonden FNV en CNV overeen. De cao geldt voor werknemers met een dienstverband bij een publieke organisatie die is belast met de uitvoering van de Participatiewet. De cao met een looptijd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2023 gaat uit van een fulltime dienstverband van 37 uur per week en voorziet in een pensioenregeling bij PWRI.

Lees meer..

Iederin: Cao voor mensen in beschut werk: een kleine stap in de goede richting