Verplichte tegenprestatie voor bijstand vervalt in gemeenten Walcheren

Walchenaren met een bijstandsuitkering worden niet meer verplicht een tegenprestatie te leveren voor hun uitkering. Ze worden nog wel gestimuleerd iets terug te doen voor het geld dat ze krijgen, maar als ze dat niet doen, worden ze niet gekort op hun inkomen.

Bron: PZC

Bijstand en pensioen

Staatssecretaris Klijnsma heeft de Tweede Kamer laten weten dat zij met een voorstel komt om in de wet Werk en bijstand te regelen dat gemeenten mensen die een beroep op de bijstand doen, niet mogen dwingen hun pensioen voor de pensioengerechtigde leeftijd in te laten gaan, om zodoende de uitkering te kunnen verrekenen met dit pensioeninkomen.

Staatssecretaris Klijnsma zal gemeenten oproepen, om vooruitlopend op deze wetswijziging, bijstandsgerechtigden niet te verplichten hun 2e pijler pensioen vervroegd in te laten gaan.

Bron: Rijksoverheid.nl

WWB verandert in Participatiewet

Vanaf 1 januari 2015 verandert de Wet Werk en Bijstand in de Participatiewet. Iedereen die op 31 december 2014 bijstand ontvangt en daar in 2015 ook recht op heeft, kan met de wijzigingen te maken krijgen. In de Participatiewet komen een aantal nieuwe en aangepaste termen, maatregelen en voorzieningen voor. Dit zijn onder andere (klik op de linkjes om te lezen):


Voor meer informtie kunt u kijken op de website van Orionis Walcheren.
Meer informatie vindt u ook op de website SZW Gemeenteloket.nl.
Heeft u vragen over dit onderwerp neem dan gerust contact op met de Sociale Cliëntenraad Walcheren.