Nieuwe wet beslagvrije voet

Wat is de beslagvrije voet:

Als er beslag is gelegd op uw inkomen moet er een minimum bedrag overblijven voor de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud. Dit bedrag wordt de beslagvrije voet genoemd.

Uw inkomsten boven de beslagvrije voet ontvangt u niet want die worden ingehouden voor betaling aan schuldeisers. Daarmee lost u een deel van uw schuld af.

Wanneer geldt de nieuwe wet voor u?

Op 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet ingegaan. Vanaf dat moment berekenen beslagleggers de beslagvrije voet op dezelfde manier. En bij meerdere beslagleggingen heeft u te maken met één aanspreekpunt.


Is uw beslagvrije voet vóór 1 januari 2021 vastgesteld?

Als uw beslagvrije voet vóór 1 januari 2021 is vastgesteld gelden de oude regels. De basis van uw beslagvrije voet is dan 90 procent van de bijstandsnorm. Verder wordt uw beslagvrije voet bepaald door uw gezinssamenstelling, inkomen, woonlasten, zorgkosten en toeslagen van de Belastingdienst.

In 2021 past de beslaglegger uw beslagvrije voet automatisch aan de nieuwe wet aan en ontvangt u daarover een bericht. U hoeft in dat geval dus niets te doen.
Is uw beslagvrije voet te laag vastgesteld of kloppen de gegevens niet die uw beslaglegger heeft gebruikt, dan heeft u altijd het recht om uw beslaglegger om uw beslagvrije voet opnieuw te laten berekenen.

Wijzigt er iets in uw inkomen of leefsituatie? Neem dan contact op met uw beslaglegger.


De nieuwe wet geldt als uw beslagvrije voet na 1 januari 2021 is vastgesteld.

Uw beslaglegger gebruikt voor de beslagvrije voet een landelijk systeem om de beslagvrije voet te berekenen. U ontvangt hiervoor een bericht met de modelmededeling. Die kunt u controleren met een rekentool. Als uw beslaglegger nog de oude regel gebruikt, heeft u recht op 95 procent van de bijstandsnorm. In alle gevallen heeft u een minimum bedrag voor de noodzakelijke kosten van uw levensonderhoud.

Beeldende uitleg: Wat is uw beslagvrije voet?

Let op;

Na ontvangst van de modelmededeling beslagvrije voet heeft u vier weken de tijd om het aan te geven dat uw gegevens niet kloppen. Als u de juiste gegevens doorgeeft, dan kan de beslaglegger uw beslagvrije voet opnieuw berekenen. U moet daarvoor misschien bewijs aanleveren, zoals een loonstrookje of het aanpassen van uw leefsituatie bij de gemeente. De nieuwe beslagvrije voet gaat dan in op het moment van de eerste beslaglegging. Geeft u de juiste gegevens pas na deze vier weken door?

Dan houdt de beslaglegger vanaf dat moment rekening met de nieuwe berekening.

 

Beeldende uitleg: Contact met uw beslaglegger.

 

https://www.uwbeslagvrijevoet.nl/

 

 

Check je Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoeveel toeslag je elke maand krijgt, hangt af van jouw verwachte situatie. Bijvoorbeeld hoeveel je dit jaar verwacht te verdienen. En hoeveel en welke opvang je maandelijks af denkt te nemen. Na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag je daadwerkelijk recht had, aan de hand van jouw werkelijke situatie. Blijkt dat je te veel toeslag hebt gekregen, dan moet je dat terugbetalen aan Belastingdienst/Toeslagen. Te weinig ontvangen toeslag, ontvang je alsnog.

Programmadirecteur vernieuwing dienstverlening Toeslagen Inge Groeneveld: “Ook 2021 is een bewogen jaar voor ondernemers en zzp’ers. De kans is groot dat hun situatie er inmiddels anders uitziet dan aan het begin van het jaar. Daarom roepen we hen juist nu op hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en dat ook regelmatig te blijven doen, zodat ze krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig.”

Vijf tips voor het checken en wijzigen

  • Download de app Kinderopvangtoeslag. Hiermee heb je op elk moment zicht op je gegevens. En kun je veelvoorkomende veranderingen, zoals in inkomen of opvanguren, meteen wijzigen. Liever geen app of heb je een wijziging die je niet via de app kunt doorgeven? Log dan in met je DigiD op Mijn Toeslagen via toeslagen.nl om je gegevens te checken en wijzigen.
  • Check met de rekenhulp of je geschatte jaarinkomen nog klopt. Nu je verder in het jaar bent, heb je een beter beeld van je verwachte inkomen. Is je inkomen anders geworden? Wijzig het meteen via de app of Mijn Toeslagen.
  • Twijfel je over je inkomen? Schat dan liever te hoog in. Door hoger in te schatten, verklein je de kans dat je na afloop van het jaar toeslag moet terugbetalen. Want hoe hoger je inkomen, hoe minder toeslag je krijgt. Wees je er wel van bewust dat het opgeven van een hoger inkomen ook gevolgen kan hebben voor andere toeslagen, zoals je zorgtoeslag of huurtoeslag.
  • Zet voor elk kwartaal een reminder in je agenda om je gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en zo nodig te wijzigen. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om na je kwartaalaangifte voor de btw, ook meteen te kijken of je iets moet wijzigen voor je toeslagen. Heb je een toeslagpartner? Vergeet niet om veranderingen in zijn of haar situatie ook door te geven.
  • Stop je met jouw onderneming? Laat dat meteen weten via Mijn Toeslagen. Je hebt daarna in ieder geval nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

In een jaar kan veel gebeuren, zakelijk en privé. Door je gegevens regelmatig te checken en veranderingen in jouw situatie meteen door te geven, verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt. Check www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag voor meer informatie en voorbeelden van veranderingen die invloed hebben op je toeslag.

 

Lees ook:

https://www.nibud.nl/consumenten/kinderopvangtoeslag/

 

Vanaf 1 mei 2021 zijn voorrangsregelingen Zuidwestwonen zoveel mogelijk hetzelfde

Vanaf 1 mei 2021 zijn de voorrangsregelingen binnen Zuidwestwonen zoveel mogelijk hetzelfde. Voorheen golden er in regio’s verschillende regelingen. Dit leidde soms tot onduidelijkheid bij woningzoekenden.

Hieronder de belangrijkste veranderingen:  

-    Nieuwe naamgeving voor kernbinding
Kernbinding heet voortaan kleine-kernen-binding. De voorrangsregeling voor kleine kernen (dorpen) in het werkgebied van Zuidwestwonen blijft hetzelfde.

-    Medische voorrang bij alle corporaties
Woningzoekenden die niet meer in hun huidige woning kunnen wonen doordat ze een (acuut) medisch gebrek of medisch ongemak hebben, komen voortaan bij alle corporaties in aanmerking voor medische voorrang. Wij communiceren dit voortaan duidelijker op onze website en geven ook aan waar woningzoekenden een medische voorrang aan kunnen vragen. De aanvragen en beoordeling gaan meestal via de gemeente.

-    Vangnet voor bijzondere situaties
Niet voor alle situaties is een pasklare oplossing. Daarom kunnen corporaties ook maatwerk leveren in ernstige situaties. Dat doen ze via een vangnet-regeling. Die regeling is er alléén voor woningzoekenden die al in ons werkgebied wonen. Soms kunnen we een uitzondering maken: als woningzoekenden niet in ons werkgebied wonen, maar wel kunnen laten zien dat ze hier werken of een maatschappelijke binding hebben.

De vangnet-regeling wordt alleen in bijzonder ernstige situaties toegepast, waar woningzoekenden zonder onze hulp niet uit kunnen komen. De corporatie beoordeelt of de vangnet-regeling gebruikt kan worden. Er worden door de corporaties dezelfde beoordelingscriteria gehanteerd.  Via de vangnet-regeling kunnen wij woningzoekenden helpen die bijvoorbeeld dringend moet verhuizen om uit een onveilige situatie te komen. Of als ze (binnenkort) dakloos worden. Die situatie moet meestal zijn ontstaan zonder dat de woningzoekende daar zelf iets aan kon doen.

-    Voorrang bij herstructurering
Huurders die in een woning wonen waar ze door herstructurering uit moeten, krijgen de mogelijkheid zelf te zoeken op met voorrang gelabelde woningen. De corporatie bepaalt zelf per project en/of voor welke huurders het zelf zoeken met voorrang aangeboden wordt. De corporatie kan er ook voor kiezen dat ze deze huurders nog direct bemiddelen.


Kijk voor meer informatie over de voorrangen op: https://www.zuidwestwonen.nl/voorrangsregelingen.