Uitkeringsbedragen per 1 januari 2021

Per 1 januari 2021 wordt de hoogte van een aantal uitkeringen aangepast. Het gaat om de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) en Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), Algemene Ouderdomswet (AOW), Algemene Nabestaandenwet (Anw), Wet werk en arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong), Werkloosheidswet (WW), Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA), Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), Ziektewet (ZW) en de Toeslagenwet (TW).

Dit komt doordat deze uitkeringen gekoppeld zijn aan het wettelijk minimumloon. Het minimumloon stijgt van 1.680,00 naar € 1.684,80 bruto per maand. Tevens worden de minimumjeugdlonen per 1 januari 2021 herzien.

Bekijk ook het totaaloverzicht met alle uitkeringsbedragen per 1 januari 2021.

CZG 2021: collectieve zorgverzekering gemeente bij CZ

Iedereen in Nederland is verplicht om een zorgverzekering te hebben.


Vanaf 1 januari 2021 kunt u overstappen van zorgverzekeraar of uw polis veranderen. Bent u dit van plan? Dan moet u dat voor 1 januari 2021 doen. Als u overstapt, is het verstandig om goed te kijken welke verzekering het beste bij uw zorgbehoefte past. Zo zorgt u ervoor dat u verzekerd bent voor de dingen die u nodig hebt. Hebt u meer uitleg en/of hulp bij nodig? Dan kunt u hiervoor terecht bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren.

Voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente een collectieve zorgverzekering bij zorgverzekeraar CZ, de CZG. Deze verzekering is niet verplicht. Het is een aanbod van de Walcherse gemeenten/CZ/Orionis.
Met de CZG krijgt u:

  • korting op de premie
  • een uitgebreide dekking van ziektekosten

Meer informatie over de CZG vindt u hier: Collectieve Zorgverzekering Gemeenten

Aanvragen en/of meer lezen over de CZG pakketten kan via de website www.gezondverzekerd.nl

 

Coronamaatregelen Belastingdienst

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor burgers en bedrijven. Lees wat de Belastingdienst doet om u te helpen.