ARCHIEF Er zijn weer kerstpakketten van het Leger des Heils

ARCHIEF BERICHT

Deze kerstpakketten zijn bedoeld voor mensen met een uitkering van Orionis. Voor 2019 heeft het Leger des Heils maar een beperkt aantal kerstpakketten uit te delen.


Er is geen garantie dat een kerstpakket wordt toegekend. Indien een pakket wordt toegekend, krijgt u hierover schriftelijk bericht. Datum, tijdstip en locatie zullen in de brief vermeld worden. De ononderbroken duur van de uitkering/gezinssamenstelling zijn o.a. factoren die bij de toewijzing een belangrijke rol spelen. Rekening wordt ook gehouden met het feit dat andere instanties eveneens kerstpakketten verstrekken. Uitgangspunt is dat er slechts 1 pakket per adres wordt verstrekt.

Het aanvraagformulier kan worden ingeleverd (volledig ingevuld, ondertekend + een kopie van de laatste uitkeringsspecificatie), uiterlijk vrijdag 8 november 2019, 15.30 uur op een van onderstaande adressen: 

- Vlissingen : Steunpunt hoek Paul Krugerstraat/Singel
(geopend maandag van 13.30-15.30 uur, woensdag en vrijdag van 09.00 tot 15.30 uur) of deponeren in brievenbus;

- Middelburg : kledingwinkel, Het Zwin 1, Middelburg (dinsdag en donderdag van
09.30-13.00 uur) of deponeren in de brievenbus.

 

U kunt een aanvraagformulier ophalen bij o.a. Orionis Walcheren. En dit jaar ook op woensdagmiddag van 13.00 tot 15.00 uur bij de Sociale Cliëntenraad Walcheren. Wij kunnen u dan ook helpen met invullen.

 

Orionis heeft een nieuwe directeur

Henk Guise is de nieuwe algemeen directeur van Orionis Walcheren. Hij volgt Hans Feenstra op. Henk Guise (55 jaar) was onder andere regiodirecteur UWV voor de regio Rijnmond en Zeeland. Daarna heeft hij met zijn eigen bedrijf Innovium programma’s ontwikkeld - in binnen- en buitenland - voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het bestuur van Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon isOrionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Orionis Walcheren is van mening dat Henk Guisehiervoor de juiste persoon is.Het bestuuOrionis Walcheren vindt dat Henk Guise de juiste persoon is om de organisatie verder te brengen en verbindingen te leggen. Henk Guise begint op 1 december.belangrijke maatschappelijke rol die Orionis Walcheren heeft.

Inzicht in schulden via Schuldenwijzer.nl

Op de website schuldenwijzer.nl krijg je in één oogopslag inzicht in alle openstaande schulden bij deurwaarders. Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. Burgers met schulden vinden er ook de beslagvrije voet (de inkomsten waar geen beslag mag worden gelegd). In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan krijgen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, direct inzicht in de schulden van hun cliënten.

Lees meer..