Eerste Kamer stemt in met wet kindregelingen

De regelingen voor ouders met kinderen wordt teruggebracht van tien nu, naar vier in 2015. In totaal kosten alle kindregelingen nu zo'n 10 miljard euro. Met het terugbrengen van het aantal regelingen, wordt een half miljard euro bespaard. De Eerste Kamer heeft vandaag ingestemd met deze wet kindregelingen.

Er blijven vier regelingen bestaan voor inkomensondersteuning van ouders: de kinderbijslag; het kindgebonden budget; de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De andere zes regelingen verdwijnen.

Vanaf 1 januari 2015 ontvangen alle alleenstaande ouders met een minimuminkomen dezelfde financiële ondersteuning. Hierdoor gaan alleenstaande ouders met kinderen er financieel op vooruit als ze gaan werken voor het minimumloon.

Op verzoek van de Tweede en Eerste en Kamer krijgen alleenstaande ouders in de bijstand die volgens de Belastingdienst wel en volgens de gemeente geen partner hebben volgend jaar niet met de nieuwe regels te maken te maken. Het overgangsjaar wordt gebruikt om te onderzoeken of gemeenten voldoende geld hebben om deze groep waar nodig te ondersteunen.

Lees meer

Zie ook het nieuwsbericht: Kindregelingen: eenvoudiger en effectiever

Klant Contact centrum (KCC) Orionis Walcheren

Orionis Walcheren heeft een Klant Contact Centrum (KCC) ingericht. Hier kunt u terecht voor al uw vragen over bijvoorbeeld uw uitkering, bijzondere bijstand, minimaregelingen, transacties vanuit budgetbeheer enz. De medewerkers van het KCC zijn elke werkdag tussen 8.00 en 17.00 uur telefonisch bereikbaar op nummer 0118-432700.

Voor vragen over trajecten (bijvoorbeeld begeleiding richting werk of schuldhulpverlening) neemt u contact op met uw vaste contactpersoon.

Bron: Orionis Walcheren

Schatting belastbaar inkomen 2017

Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het betreffende jaar. Heeft u een bijstandsuitkering, dan kan het lastig zijn om dat uit te rekenen omdat de bijstandsuitkering een netto uitkering is. Daarom zijn de bruto jaarbedragen van de bijstandsuitkering hier voor u op een rijtje gezet.

Let op: Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met de eventuele inkomsten uit arbeid. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.