Check je Kinderopvangtoeslag

De kinderopvangtoeslag is een voorschot. Hoeveel toeslag je elke maand krijgt, hangt af van jouw verwachte situatie. Bijvoorbeeld hoeveel je dit jaar verwacht te verdienen. En hoeveel en welke opvang je maandelijks af denkt te nemen. Na afloop van het jaar wordt berekend op hoeveel toeslag je daadwerkelijk recht had, aan de hand van jouw werkelijke situatie. Blijkt dat je te veel toeslag hebt gekregen, dan moet je dat terugbetalen aan Belastingdienst/Toeslagen. Te weinig ontvangen toeslag, ontvang je alsnog.

Programmadirecteur vernieuwing dienstverlening Toeslagen Inge Groeneveld: “Ook 2021 is een bewogen jaar voor ondernemers en zzp’ers. De kans is groot dat hun situatie er inmiddels anders uitziet dan aan het begin van het jaar. Daarom roepen we hen juist nu op hun gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en dat ook regelmatig te blijven doen, zodat ze krijgen waar ze recht op hebben. Niet te veel en niet te weinig.”

Vijf tips voor het checken en wijzigen

  • Download de app Kinderopvangtoeslag. Hiermee heb je op elk moment zicht op je gegevens. En kun je veelvoorkomende veranderingen, zoals in inkomen of opvanguren, meteen wijzigen. Liever geen app of heb je een wijziging die je niet via de app kunt doorgeven? Log dan in met je DigiD op Mijn Toeslagen via toeslagen.nl om je gegevens te checken en wijzigen.
  • Check met de rekenhulp of je geschatte jaarinkomen nog klopt. Nu je verder in het jaar bent, heb je een beter beeld van je verwachte inkomen. Is je inkomen anders geworden? Wijzig het meteen via de app of Mijn Toeslagen.
  • Twijfel je over je inkomen? Schat dan liever te hoog in. Door hoger in te schatten, verklein je de kans dat je na afloop van het jaar toeslag moet terugbetalen. Want hoe hoger je inkomen, hoe minder toeslag je krijgt. Wees je er wel van bewust dat het opgeven van een hoger inkomen ook gevolgen kan hebben voor andere toeslagen, zoals je zorgtoeslag of huurtoeslag.
  • Zet voor elk kwartaal een reminder in je agenda om je gegevens voor de kinderopvangtoeslag te checken en zo nodig te wijzigen. Maak er bijvoorbeeld een gewoonte van om na je kwartaalaangifte voor de btw, ook meteen te kijken of je iets moet wijzigen voor je toeslagen. Heb je een toeslagpartner? Vergeet niet om veranderingen in zijn of haar situatie ook door te geven.
  • Stop je met jouw onderneming? Laat dat meteen weten via Mijn Toeslagen. Je hebt daarna in ieder geval nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag.

In een jaar kan veel gebeuren, zakelijk en privé. Door je gegevens regelmatig te checken en veranderingen in jouw situatie meteen door te geven, verklein je de kans dat je te veel of te weinig toeslag ontvangt. Check www.toeslagen.nl/kinderopvangtoeslag voor meer informatie en voorbeelden van veranderingen die invloed hebben op je toeslag.

 

Lees ook:

https://www.nibud.nl/consumenten/kinderopvangtoeslag/

 

Vanaf 1 mei 2021 zijn voorrangsregelingen Zuidwestwonen zoveel mogelijk hetzelfde

Vanaf 1 mei 2021 zijn de voorrangsregelingen binnen Zuidwestwonen zoveel mogelijk hetzelfde. Voorheen golden er in regio’s verschillende regelingen. Dit leidde soms tot onduidelijkheid bij woningzoekenden.

Hieronder de belangrijkste veranderingen:  

-    Nieuwe naamgeving voor kernbinding
Kernbinding heet voortaan kleine-kernen-binding. De voorrangsregeling voor kleine kernen (dorpen) in het werkgebied van Zuidwestwonen blijft hetzelfde.

-    Medische voorrang bij alle corporaties
Woningzoekenden die niet meer in hun huidige woning kunnen wonen doordat ze een (acuut) medisch gebrek of medisch ongemak hebben, komen voortaan bij alle corporaties in aanmerking voor medische voorrang. Wij communiceren dit voortaan duidelijker op onze website en geven ook aan waar woningzoekenden een medische voorrang aan kunnen vragen. De aanvragen en beoordeling gaan meestal via de gemeente.

-    Vangnet voor bijzondere situaties
Niet voor alle situaties is een pasklare oplossing. Daarom kunnen corporaties ook maatwerk leveren in ernstige situaties. Dat doen ze via een vangnet-regeling. Die regeling is er alléén voor woningzoekenden die al in ons werkgebied wonen. Soms kunnen we een uitzondering maken: als woningzoekenden niet in ons werkgebied wonen, maar wel kunnen laten zien dat ze hier werken of een maatschappelijke binding hebben.

De vangnet-regeling wordt alleen in bijzonder ernstige situaties toegepast, waar woningzoekenden zonder onze hulp niet uit kunnen komen. De corporatie beoordeelt of de vangnet-regeling gebruikt kan worden. Er worden door de corporaties dezelfde beoordelingscriteria gehanteerd.  Via de vangnet-regeling kunnen wij woningzoekenden helpen die bijvoorbeeld dringend moet verhuizen om uit een onveilige situatie te komen. Of als ze (binnenkort) dakloos worden. Die situatie moet meestal zijn ontstaan zonder dat de woningzoekende daar zelf iets aan kon doen.

-    Voorrang bij herstructurering
Huurders die in een woning wonen waar ze door herstructurering uit moeten, krijgen de mogelijkheid zelf te zoeken op met voorrang gelabelde woningen. De corporatie bepaalt zelf per project en/of voor welke huurders het zelf zoeken met voorrang aangeboden wordt. De corporatie kan er ook voor kiezen dat ze deze huurders nog direct bemiddelen.


Kijk voor meer informatie over de voorrangen op: https://www.zuidwestwonen.nl/voorrangsregelingen.

Technische storing contactformulieren website Orionis

Door een technische storing hebben de contactformulieren op de website van Orionis niet goed gewerkt.
De formulieren zijn niet bewaard.

De storing is inmiddels opgelost. Heeft u onlangs een contactformulier ingevuld en verstuurd via de website van Orionis? En heeft u daar nog geen antwoord op gekregen? Dan vraagt Orionis u om uw vraag nog een keer te sturen.

U kunt hiervoor het contactformulier op de website van Orionis gebruiken. Neemt u liever op een andere manier contact op met Orionis? Bellen kan ook.  

Orionis biedt excuses aan voor het ongemak.