Technische storing contactformulieren website Orionis

Door een technische storing hebben de contactformulieren op de website van Orionis niet goed gewerkt.
De formulieren zijn niet bewaard.

De storing is inmiddels opgelost. Heeft u onlangs een contactformulier ingevuld en verstuurd via de website van Orionis? En heeft u daar nog geen antwoord op gekregen? Dan vraagt Orionis u om uw vraag nog een keer te sturen.

U kunt hiervoor het contactformulier op de website van Orionis gebruiken. Neemt u liever op een andere manier contact op met Orionis? Bellen kan ook.  

Orionis biedt excuses aan voor het ongemak.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO)

Het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO) helpt burgers, bedrijven en organisaties bij het corrigeren van een fout in een overheidsregistratie. Als u denkt dat er iets mis is met uw gegevens, neemt u altijd eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor die gegevens. Komt u er niet uit? Meld u dan bij het MFO.

Verlenging inlevertermijn bij hulp invullen van de aangifte inkomstenbelasting

Door de coronamaatregelen is het voor veel mensen helaas niet mogelijk om hulp op locatie te krijgen bij het doen van belastingaangifte. Hierdoor kan misschien niet iedereen dit op tijd doen. Geldt dit voor u? En hebt u een DigiD-machtigingscode? Dan wordt de inlevertermijn van uw belastingaangifte verlengd tot 1 september 2021.

Jaarlijks maken veel mensen gebruik van hulp bij de aangifte. Onder andere bij de Belastingdienst zelf, of bij vakbonden, ouderenbonden en maatschappelijk dienstverleners. Mensen die deze hulp krijgen, hebben een DigiD-machtigingscode: een code die anderen machtigt om bijvoorbeeld aangifte te doen.

De hulp bij aangifte kon door de coronacrisis op veel plekken niet doorgaan. Hierdoor is het voor mensen die hier normaal gesproken gebruik van maken moeilijk om de aangifte (op tijd) te doen.

Automatische verlenging

Hebt u een DigiD-machtigingscode én hebt u nog geen aangifte gedaan? Dan krijgt u automatisch verlenging voor het doen van aangifte tot 1 september 2021. Dit geldt voor uw aangifte 2020 én uw aangifte 2019 als die nog niet is gedaan. U hoeft hiervoor zelf niets te doen.
Uw DigiD-machtigingscode blijft geldig. Die hoeft u niet opnieuw aan te vragen. In mei ontvangt u hierover nog een brief van ons.

Zelf uitstel aanvragen

Tot 8 mei is het mogelijk om aangifte te doen. Denkt u dat het u niet gaat lukken om op tijd aangifte doen? En krijgt u geen automatische verlenging van de inlevertermijn omdat u geen hulp nodig hebt voor het doen van uw aangifte? Vraag dan zelf uitstel aan op Mijn Belastingdienst of via de Belastingtelefoon. Dit moet u doen vóór 8 mei.