Wie een uitkering van de overheid aanneemt, heeft nauwelijks nog privacy

Wie een uitkering aanvraagt, krijgt vaak zonder het te weten te maken met het Inlichtingenbureau. Een onbekende stichting die in opdracht van de overheid een burger compleet doorlicht. Het koppelt onopgemerkt allerlei data van instanties. Deskundigen zijn verbaasd, schrijft de Volkskrant: hoever denkt de overheid te mogen doordringen in het leven van een individu? Lees meer..

Noot SCW: Het Inlichtingenbureau is ook weer niet zo heel onbekend. Wie kwijtschelding aanvraagt van de gemeentelijke en Waterschapsbelastingen heeft er direct mee te maken. Ook dan spit het Inlichtingenbureau uw gegevens door. Wel zal dat op beperktere schaal gebeuren dan bij bijvoorbeeld een bijstandsuitkering/de Participatiewet.

Bron: Binnenlands Bestuur/Volkskrant/ANP

https://www.bijstandsblues.nl/privacy-en-bijstandsuitkering-een-schimmig-gebied/

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/informatie-en-meldpunt-privacy

 

Duizenden huurders kunnen zelf huurverlaging aanvragen

Huurders die in 2020 en 2021 minder inkomsten kregen, kunnen dit jaar huurverlaging aanvragen bij hun woningcorporatie. Deze huurders zijn bijvoorbeeld door de coronacrisis of door andere omstandigheden inkomsten kwijtgeraakt. De verlaging geldt ook voor huurders met een lager inkomen in 2019. Deze groep heeft automatisch huurverlaging gekregen van de woningcorporatie op basis van inkomensgegevens van de Belastingdienst.

In totaal komen ongeveer 260.000 huurders die een sociale huurwoning huren bij woningcorporaties in aanmerking voor deze huurverlaging. De speciale regeling voor huurverlaging geldt alleen in 2021. Om zoveel mogelijk huurders te wijzen op deze regeling, starten overheden, belangenorganisaties en corporaties gezamenlijk een informatiecampagne.


Hoe vraag je de huurverlaging aan?

Woningcorporaties geven op hun websites informatie over hoe huurders de huurverlaging kunnen aanvragen. Op rijksoverheid.nl/huurverlaging2021 kunnen huurders snel checken of ze ervoor in aanmerking komen. Dit hangt namelijk af van het gezamenlijk inkomen van de bewoners en de huurprijs:

Huishoudens van één of meer personen: huur kan verlaagd worden als deze boven de 633,25 euro ligt (prijspeil 2021);
Huishoudens van drie of meer personen: huur kan verlaagd worden als deze boven 678,66 euro ligt (prijspeil 2021).

Het gezamenlijk inkomen moet op het moment van de aanvraag zes maanden onder de inkomensgrens liggen.

Belangrijk is dat huurders ook de gevolgen van de huurverlaging checken op hun huurtoeslag én hun nieuwe huurprijs doorgeven aan de Belastingdienst/Toeslagen. Een deel krijgt minder of juist meer toeslag, afhankelijk van de hoogte van de huur en het (gedaalde) inkomen. Ook krijgt een groep huurders voor het eerst recht op huurtoeslag, door de nieuwe huurprijs.


Betaalbaar wonen

De speciale regeling vormt onderdeel van de maatregelen die het kabinet heeft genomen om de betaalbaarheid van wonen te vergroten, zeker voor kwetsbare groepen. De huren worden met deze maatregel in totaal met ongeveer 160 miljoen euro verlaagd. Huishoudens die in aanmerking komen voor deze regeling besparen gemiddeld €40 euro aan huurlasten. Het kabinet komt woningcorporaties tegemoet voor de huurverlaging via een verlaging van de verhuurderheffing.

 

Sam& voor alle kinderen biedt hulp aanvullend op TOZO / TONK

Voor opgroeiende kinderen en jongeren hebben de coronabeperkingen grote invloed op hun sociale, mentale en fysieke ontwikkeling. Het is fijn dat de scholen weer open kunnen en er ook weer activiteiten als buitensporten, zwemles en scouting plaatsvinden. Maar voor veel kinderen is dit niet mogelijk vanwege de financiële situatie thuis. Helaas is het onvermijdelijk dat meer ouders door de coronacrisis in financiële problemen terechtkomen waardoor er geen geld meer is voor de voetbalclub, scouting, dansles of verjaardag vieren. Terwijl deze kinderen, juist nu, het zo ontzettend hard nodig hebben om te bewegen, sporten, en mee te doen met leeftijdgenoten. Sam& voor alle kinderen biedt hulp aanvullend op de TONK en de TOZO: Lees meer...