Wereldarmoededag & Het Zeeuws Pact op 17 oktober

Het Zeeuws Pact  beoogt  een Zeeuws brede aanpak van het Kindpakket:  een samenhangend pakket van initiatieven en regelingen voor  ondersteuning van  kinderen  in Zeeland  die geconfronteerd worden met (de  gevolgen van) armoede. Zodat ook kinderen uit arme gezinnen kunnen meedoen en er volwaardig bij horen  in de samenleving. Ieder op zijn eigen manier.  
 
Zeeuws Pact /  Het Kindpakket  II is een follow up van de bijeenkomst op 11 november 2015. Alle Zeeuwse gemeenten en diverse organisaties hebben toen  hebben in het bijzijn van Kinderombudsman Marc Dullaert het  Zeeuws  Pact  ondertekent. Zij  hebben  daarmee  officieel  afgesproken  binnen  de  eigen  mogelijkheden  actief beleid en maatregelen te ontwikkelen, producten of diensten beschikbaar te stellen voor én zo goed  mogelijk te samenwerken met de andere partners bij het ondersteunen van kinderen in armoede in Zeeland.   
 
Is en hoe is  of wordt nu, een klein jaar later,  invulling gegeven aan het Zeeuws Pact? Trekken in Zeeland  alle   gemeenten   en   de   organisaties   die   het   pact   hebben   ondertekent   sindsdien   samen   op   tegen  kinderarmoede?  Op  17  oktober  gaat  Fiek  Smitskamp  (oprichtster  Splinter  en  oud  politica)  samen  met  basisschoolkinderen hierover in gesprek/discussie met Zeeuwse wethouders en andere ondertekenaars van  vorig jaar. Dan  wordt  ook  ingegaan  op  de  HZ  (vervolg)projecten  over  de  sociale  kaarten  van  de  gemeenten  en  de  komende website van Splinter en het Zeeuws Pact.  

Schuldenaar krijgt adempauze

Wie diep in de schulden zit en hier middels een gewoon schuldhulptraject niet uit komt, moet de mogelijkheid krijgen om maximaal een half jaar een adempauze te krijgen. In die periode mogen deurwaarders, incassobureaus en de overheid geen beslag leggen op goederen, inkomen of uitkering. Zo heeft de schuldenaar met hulp van de schuldhulpverlening de kans om alle zaken op een rij te zetten en tot een stabiele financiële situatie te komen, van waaruit hij of zij betalingsafspraken kan maken. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.