Schatting belastbaar inkomen 2017

Als u een voorlopige teruggave of een toeslag wilt aanvragen bij de Belastingdienst, moet u opgeven hoe hoog uw belastbaar inkomen (naar verwachting) zal zijn in het betreffende jaar. Heeft u een bijstandsuitkering, dan kan het lastig zijn om dat uit te rekenen omdat de bijstandsuitkering een netto uitkering is. Daarom zijn de bruto jaarbedragen van de bijstandsuitkering hier voor u op een rijtje gezet.

Let op: Het gaat om de bruto bedragen bij een volledige bijstandsuitkering over een heel jaar. Er is geen rekening gehouden met de eventuele inkomsten uit arbeid. Heeft u een deel van het jaar gewerkt, dan moet u deze inkomsten verrekenen met de inkomsten uit uw uitkering.

 

Vanaf 2013 hardere aanpak fraude uitkeringsontvangers en bedrijven

De Eerste Kamer is vandaag akkoord gegaan met een hardere aanpak van burgers die frauderen met uitkeringen en bedrijven die arbeidsmarktwetten overtreden. De boetes voor frauderende uitkeringsontvangers worden vanaf 1 januari 2013 tien maal hoger dan de huidige boetes.

Uitkeringsontvangers lopen bij herhaalde fraude bovendien het risico dat zij maximaal vijf jaar geen uitkering ontvangen. Ook de boetes voor werkgevers worden vanaf 1 januari 2013 flink verhoogd. Bij herhaalde fraude worden de boetes verdubbeld. Als werkgevers dan nog eens in de fout gaan, kunnen zij een nog hogere boete krijgen en activiteiten worden stilgelegd.
 
De maatregelen moeten de groeiende groep hardnekkige fraudeurs, die ook voor steeds grotere bedragen fraudeert, afschrikken. “Met deze wet worden zowel de malafide bedrijven als frauderende uitkeringsgerechtigden aangepakt,” aldus staatssecretaris De Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid”.

Bron: Rijksoverheid